nieuws

Trisoplast voor het eerst op grote schaal toegepast

bouwbreed

In Born is op het terrein waar binnenkort een grote autoshredder moet verrijzen het afdichtingsmateriaal Trisoplast voor het eerst in een grootschalig praktijkpo toegepast. Ruim 13.000 vierkante meter van dit mengsel van een klei-gel en zand moet voorkomen dat milieubelastende vloeistoffen in de bodem terechtkomen.

Het recent opgerichte bedrijf Euregio Recycling BV bouwt in Born voor f. 30 miljoen een autoshredderinstallatie met een capaciteit van 80 auto’s per uur. De installatie, die in september klaar moet zijn, komt in een grondwaterbeschermingsgebied. De provincie Limburg heeft daarom extra strenge milieu-eisen gesteld. Een vloeistofdichte betonplaat is niet toereikend als afdichting van de bodem onder de opslag van autowrakken, de shredder-installatie, de cyclonen en de schrootdepots.

Na het afgraven van het terrein is achtereenvolgens een geotextiel, een zandpakket van 50 centimeter, een 8 centimeter dikke laag Trisoplast, opnieuw een geotextiel en een zandlaag van 15 centimeter aangebracht. Daarop komt de vloeistofdichte betonplaat, die steunt op 900 boorpalen.

Introductie

Trisoplast is een bodemafdichting die vorig jaar werd geintroduceerd en tot nu toe alleen was toegepast op proefvakken onder de vuilstorten in Tilburg en Ubach over Worms. Het produkt is naar aanleiding van een uit Hongarije afkomstig idee ontwikkeld door GID Benelux BV uit Velddriel. Het daarvoor nodige onderzoek is uitgevoerd door Grondmechanica Delft, het DLO-Winand Staring Centrum en ATO-DLO Instituut voor Agrotechnologisch onderzoek in Wageningen.

Trisoplast bestaat uit een klei-gel van bentoniet en een polymeer met zand. Als dit mengsel vochtig wordt lost de polymeer op en zwelt de bentoniet. Er ontstaat een netwerk van chemische verbindingen tussen beide componenten, wat een kauwgomachtige substantie oplevert die voor een betere afdichting van de bodem zorgt dan traditionele zand/bentoniet-mengsels, zoals blijkt uit het onderzoek van de drie instituten.

Het mengsel wordt in Born droog gemengd in een dwangmenger bij de buurman, de Mebin-betoncentrale. Het droge materiaal wordt vervolgens met een spreidmachine aangebracht. Op plekken rond de boorpalen die voor deze machine niet bereikbaar zijn wordt het materiaal handmatig uitgeharkt. Om rondom de palen een goede afsluiting te waarborgen wordt met spuitapparatuur een met water gemengde laag Trisoplast tegen de palen gespoten.

De acht centimeter dikke laag krijgt zijn bodemafsluitende eigenschappen in de loop van de tijd doordat het vochtig wordt door optrekkend grondwater en eventuele regenbuien. Ook de in het terrein aangebrachte rioolsleuven zijn overigens met Trisoplast afgedicht. Leverancier van Trisoplast is General Industrial Developments Benelux BV uit Velddriel, de verwerking geschiedt door BLM Weg- en Waterbouw uit Meerssen, beide dochters van Van den Biggelaar Verenigde Bedrijven. De kosten van de afdichting bedragen, afhankelijk van de situatie ter plekke, de oppervlakte en de dikte tussen f. 15 en f. 35 per vierkante meter.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels