nieuws

SBAB Oost trekt kort geding tijdens zitting in

bouwbreed

Het kort geding dat door de Stichting Bevordering Aannemersbelangen Bouwnijverheid (SBAB) Oost tegen Timmerbedrijf J. van Essen en J. van Ee Beheer BV was aangespannen, is min of meer met een sisser afgelopen. Beide gedaagden, afkomstig uit Kootwijkerbroek, hebben beterschap beloofd en verklaard de komende drie jaar geen bouwwerkzaamheden van constructieve aard te zullen verrichten.

President van de Arnhemse Arrondissementsrechtbank, mr A.G. Pos hoefde er gistermorgen eigenlijk nauwelijks aan te pas te komen. Want nog tijdens de zitting werd het kort geding door de SBAB-Oost Nederland ingetrokken.

Advocaat De Booy van het Almeerse kantoor Willemse Advocaten en raadsman van de door de SBAB gedaagde lieden zei het al voor de zaak begon: “Het is allemaal heel simpel en duidelijk.” Daar dachten de SBAB en mr. P.J.F.M. de Kerf aanvankelijk heel anders over.

Immers, J. van Essen, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eigenaar van een timmerbedrijf, bouwt volgens een ambtenaar van de dienst Bouwregistratie van de gemeente Barneveld in opdracht van J. van Ee in Kootwijkerbroek een woonhuis met kantoor. De bouwkosten worden op f. 295.000 exclusief btw geraamd.

Op een aanschrijving van de SBAB dat Van Essen niet de vereiste vestigingspapieren heeft om een dergelijk werk uit te voeren, volgt slechts een ongedateerde arbeidsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst is Van Essen in dienst van BCW Handel BV in oprichting. Deze onderneming is weer eigendom van Van Ee Beheer BV.

Geamuseerd

Van Essen bleek ondanks sommaties niet van plan met de werkzaamheden te stoppen en de SBAB restte niets anders meer dan dit door een kort geding af te dwingen. Geamuseerd luisterde advocaat De Booy naar zijn collega De Kerf.

Schijnconstructie

Deze probeerde de rechtbankpresident Pos ervan te overtuigen dat het dienstverband slechts een schijnconstructie was om de bouw van het kantoor en woonhuis te ‘legaliseren’.

De Booy: “Het is heel simpel. Het is van Essen nimmer gelukt om zijn timmerbedrijf van de grond te krijgen. Vandaar dat hij de kans greep om bij Van Ee in dienst te komen. Deze heeft als eigenaar van Van Ee Beheer twee betonmortelcentrales in Staphorst en Barneveld. Daar moeten klussen voor worden gedaan. Daarnaast is Van Ee bezig met het opstarten van BCW, een bedrijf dat zich gaat richten op het leveren van vooral betonprodukten. Van Ee laat hiervoor in eigen beheer een kantoor neerzetten.

Naast wat zaken die hij beroepshalve zelf kan doen, zoals de levering van de beton en in de vrije tijd wat metselwerk, is een rits van gevestigde bedrijven bij de bouw betrokken.”

De Booy moest toegeven dat de lijst van deelnemende bedrijven wel wat eerder aan de SBAB had ke worden doorgegeven. “Want”, zo stelde de rechtbankpresident vast, “op de manier zoals het nu is gegaan kan je niet anders dan stellen dat er een luchtje aan zit.”

Boete

Vervolgens stuurde hij beide partijen de gang op met als doel een klinkende afspraak te maken. En na dik twintig minuten kwam die er ook. Zowel van Ee als Van Essen verklaren de eerstkomende drie jaar af te zullen zien van bouwwerkzaamheden van constructieve aard. Dit op straffe van een boete van f. 10.000 per dag met een maximum van f. 50.000. Verder moeten Van Ee en Van Essen f. 500 in de kas van de SBAB Oost Nederland storten als een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

En wat nu met het huis en kantoorgebouw in Kootwijkerbroek? Dat mag door Van Ee en Van Essen worden afgebouwd.

Reageer op dit artikel