nieuws

Revitalisering van centrum Weert

bouwbreed Premium

Aan de hand van het door Adviesbureau Buys en van Vliet uit Den Bosch opgestelde beeldkwaliteitsplan zal het centrum van Weert worden gerevitaliseerd. Het plan houdt onder andere in: het parkeervrij maken van pleinen en afsluiten van bepaalde straten voor autoverkeer, waaronder de Stationstraat.

De totale kosten zijn begroot op ruim f. 8 miljoen. Weert wil deze kosten met de ondernemers delen, maar die gaan echter alleen akkoord als er een fonds in het leven geroepen wordt, waaruit de kosten van het opknappen van de gevels van de winkelpanden ke worden betaald. Het hoogwaardige kwaliteitsplan heeft namelijk ook betrekking op het exterieur van de winkelpanden.

Tevens willen de ondernemers, verenigd in de Limburgse Organisatie Zelfstandige Ondernemers, de Schoolstraat, Verstraetenweg, Collegeplein en aanpassing van hoofdriolering buiten de kostenberekening houden. Op de kosten van het Collegeplein na ( f. 474.850) stemmen B en W hierin toe. Verwacht wordt dat medio 1996 met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel