nieuws

Reuzendam moet dorst Johannesburg lessen

bouwbreed

Johannesburg en omstreken, het grootste en dichtst bevolkte industriegebied in Afrika, dreigt op te drogen. Het weinige water dat beschikbaar is wordt steeds schaarser doordat de stad snel groeit. Het grootste watervoorzieningspo ter wereld in een van de kleinste landen moet hiervoor echter uitkomst bieden. Het po wordt uitgevoerd in het arme bergkoninkrijkje Lesotho, dat geheel door de republiek Zuid-Afrika omsloten is.

Het Lesotho Hoogland Waterpo (LHWP) voorziet onder meer in de bouw van de 180 meter hoge en 170 meter brede Katse stuwdam in de Maloti-bergen. Het stuwmeer dat erachter ontstaat moet ruim twee miljoen kubieke meter water vergaren. Het water stroomt via tunnels door een bergrug naar het het 300 kilometer noordelijker gelegen stroomgebied van de rivier de Vaal.

Bovendien voorziet de Katse-dam Lesotho over twee jaar voor het eerst van stabiele inkomsten en goedkope energie. De tunnels zijn reeds geboord en de bouw van de dam is al voor de helft gereed waarbij de aannemers voor op het schema liggen. Het eerste bergwater zal Johannesburg binnen twee jaar met zeventig kubieke meter water per seconde bereiken.

De LHWP heeft evenwel voorzien dat de Katse-dam bij de huidige groei van de regio slechts tot 2005 in voldoende mate aan de watervoorziening kan bijdragen. Om die reden moeten er in een periode van 25 jaar nog zes stuwdammen in Lesotho bij komen. De werken omvatten onder meer het boren van 225 kilometer tunnel door het hooggebergte. De meeste kosten draagt Zuid-Afrika, bijgestaan door de Wereldbank en de Europese Unie.

De omvang van het po is evenwel zo groot dat de totale kosten van alle dammen, tunnels en kanalen nog niet kan worden geschat.

Reageer op dit artikel