nieuws

Oostduitsers zien forse huurverhoging tegemoet

bouwbreed

De Bondsdag heeft besloten dat de huren van de 4,6 miljoen Oostduitse woningen die in het DDR-tijdperk werden gebouwd, met ingang van 1 augustus met 15 procent verhoogd mogen worden. In 1997 ke de huren nogmaals 5 procent stijgen, maar dat mag alleen gebeuren in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.

Huurverhogingen zijn alleen toegestaan als het huizenbestand in fatsoenlijke toestand is . Een zgn. ‘modernisatietoeslag’ werd tot 3 DM per m2 begrensd. De extra huursubsidie in Oost-Duitsland wordt met een jaar verlengd.

Het nieuwe huurrecht is van zoveel buitengewone regelingen voorzien dat kwaadsprekers al over een werkgelegenheidsprogramma voor werkloze juristen praten. Het Verbond van de Duitse Bouwindustrie meent dat een huurverhoging van 15 procent in Oost-Duitsland “absoluut onvoldoende” is om de rond de zeven miljoen woningen – de meeste in uiterst slechte staat – te saneren.

Voorzitter Roth: “Realistisch bekeken, kost de sanering van een Oostduitse doorsneeflat tussen de DM 40.000 en DM 80.000. Dan is een huurverhoging van 15 procent nog niet eens voldoende om de rente en aflossing van de oude schulden op die huizen – in openbare hand – te financieren.”

Reageer op dit artikel