nieuws

Novem heeft model lichtplan ontwikkeld

bouwbreed

Om medewerkers van gemeenten, energiebedrijven en adviesbureaus te helpen bij het ontwikkelen van beleid voor de openbare verlichting, heeft Novem samen met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) een ‘modelbeleidsplan openbare verlichting’ gemaakt.

Hiertoe is besloten omdat uit contacten met gemeenten is gebleken, dat de behoefte aan goed geformuleerd beleid de laatste tijd groeit. Aanleiding vormen de veranderende taakverdeling op het gebied van openbare verlichting, klachten over sociale en verkeersveiligheid en kleine criminaliteit alsmede de toenemende aandacht voor energie- en milieuaspecten binnen gemeenten.

In het modelbeleidsplan staat onder andere aangegeven op welke wijze gemeenten een beleid ke ontwikkelen om een goede afstemming te realiseren tussen de verschillende beleidsterreinen. Het modellenbeleidsplan behandelt in acht hoofdstukken de punten die daarbij van belang zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de kwaliteit van de verlichting en de functies van openbare verlichting, zoals het bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare openbare ruimten tijdens de nacht.

Verder besteedt het modelbeleidsplan onder meer aandacht aan wet- en regelgeving, de relatie met andere gemeentelijke beleidsterreinen, financiele aspecten, het belang van communicatie en het stellen van prioriteiten. Het modelbeleidsplan ‘Openbare Verlichting’ is te bestellen bij Novem Apeldoorn, tel: 055 – 277 877 .

Reageer op dit artikel