nieuws

Normalisatie-instituut hangt schadeclaim boven het hoofd

bouwbreed

Instellen van de conceptnorm prEN 10238 Automatisch gestraalde en met primer behandelde produkten van staal’ in de huidige vorm kan bij staalstraalbedrijven tot mogelijke schade leiden. Directeur ir. J.J. Grunbauer van Constructiewerkplaats Grunbauer in Diemen dreigt het Nederland normalisatie-instituut daarvoor aansprakelijk te stellen .

Volgens Grunbauer heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) bezwaren van marktpartijen tegen de norm in zijn huidige vorm stelselmatig weggewuifd en protesten genegeerd. De door het NNI beoogde norm kan veel bedrijven op de rand van de afgrond brengen, aldus Grunbauer.

In de conceptnorm die moet gaan gelden voor het staalstralen en het aanbrengen van primer op constructiestaal is sprake van automatisch staalstralen en automatisch aanbrengen van de primer. Voor bedrijven die niet over een verfspuitautomaat beschikken kan de aanschaf van degelijke apparatuur de doodsteek betekenen.

Directeur Grunbauer heeft de stellige indruk dat het NNI wars is geweest van de kritiek die door marktpartijen, waaronder hijzelf, is ingediend. In een brief aan het NNI wordt het instituut verweten zeer onzorgvuldig te hebben gehandeld.

Grunbauer houdt het NNI aansprakelijk voor de schade die mogelijk in de toekomst wordt gelopen als de conceptnorm ongewijzigd van kracht zou worden. De conceptnorm correspondeert volgens hem niet met de huidige stand van de techniek. Omdat meer gevraagd wordt is het voor veel bedrijven onmogelijk daaraan te voldoen. De apparatuur daarvoor vergt investeringen tot f. 800.000, zo heeft de directeur van de constructiewerkplaats laten weten. ”Op deze wijze is normalisatie een stoomwals die over je heen komt”, aldus Grunbauer.

Te laat

Bij het NNI is P. Bijl, manager industrie, bekend met het ongenoegen van Grunbauer. Maar Bijl laat weten dat Grunbauer zijn commentaar pas afgelopen februari heeft ingebracht op een moment dat dat gezien de procedure niet meer kon. Kritiek op het normontwerp was mogelijk tot 1 januari dit jaar.

Het lijkt hem bovendien onwaarschijnlijk dat Grunbauer niet op de hoogte zou zijn geweest van de op handen zijnde conceptnorm. Het NNI informeert overvloedig. Zo heeft de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van materialen (VOM) in Bilthoven zitting in de desbetreffende normcommissie van het NNI en Grunbauer is via de branche-organisatie VBM lid van de VOM.

De concept norm is nog niet definitief. De formal vote’ bij de CEN in Brussel is medio juli dit jaar te verwachten. De Nederlandse normcommissie Voorbereiden van staal voor het verven’ bepaalt van te voren de Nederlandse stem. Bij de formal vote zijn 80 stemgerechtigden betrokken. Nederland mag zes stemmen uitbrengen. Het NNI heeft Grunbauer geadviseerd in het buitenland lotgenoten te zoeken.

Het initiatief voor regelgeving voor stralen en verven is afkomstig geweest van de Fransen in het kader van de vroegere EGKS. Deze regelgeving wordt nu onder het regime gebracht van de CEN, het Europese orgaan voor de normalisatie.

Goed informeren

Bij de Vereniging voor Oppervlakte Technieken (VOM) is men ervan overtuigd de 700 leden goed te hebben geonformeerd over de op handen zijnde norm voor het automatisch stralen en verven van produkten van staal. Bij de VOM wordt in de stukken daarvoor nog bevestiging gezocht. De vereniging heeft ruim 700 leden. De branches zijn geclusterd. Zo is de Vereniging van Materiaal beschermingsbedrijven (VBM), waarvan Grunbauer lid is, aangesloten bij de VOM.

”Tot nu tot heeft het bij de aangesloten leden ontbroken aan belangstelling voor normalisatie zowel op het gebied van mensen als van geld. Op de jaarvergadering afgelopen maart was die belangstelling er echter wel. Belangrijk is echter wel te realiseren dat men bij de verfindustrie een pot geld heeft staan’ terwijl dat bij de staalstralers niet het geval is. De samenstelling van de commissies die zich met normalisatie bezig houden is dan ook met de beste wil van de wereld zelden representatief te krijgen”, aldus een woordvoerder van de VOM.

Reageer op dit artikel