nieuws

Minder werkloosheid in bouwnijverheid

bouwbreed

Rond februari van dit jaar is het aantal kortstondige werklozen met een werkloosheidsuitkering fiks gedaald, terwijl tegelijkertijd het aantal langduriger werklozen nog toenam. Dat blijkt uit een vergelijking van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv).

Het aantal ww-uitkeringen nam volgens de Ctsv-cijfers toe van 410.000 in december 1994 tot 428.000 in januari en 440.000 in februari van dit jaar. Geconcludeerd wordt dat de werkloosheid wegens ontslag in de laatste maanden van 1994 nog drastisch is toegenomen.

“Het economisch herstel vertaalt zich nog niet in een daling van het aantal ww-uitkeringen,” schrijft het Toezichtcollege.

“Uitzonderingen hierop vormen de bouw en de metaalindustrie, waar sprake is van een afname van de instroom. In het afgelopen halfjaar werden in deze bedrijfstakken respectievelijk 13 en 12 procent minder nieuwe ww-uitkeringen toegekend.”

Reageer op dit artikel