nieuws

Individuele afspraken met werknemers moet mogelijk blijven Werkgevers willen uta-cao zo simpel mogelijk houden

bouwbreed

De voornaamste inzet van de werkgeversdelegatie in de onderhandelingen voor de uta-cao is een raam-contract te maken, waarin ruimte blijft voor de bedrijven om individuele afspraken te maken met hun werknemers. Werkgevers zijn verder bereid afspraken te maken over werkgelegenheidspoen voor doelgroepen als allochtonen. Verder wordt gedacht aan het via scholing terugbrengen van arbeidsongeschikten in de bedrijfstak.

Op 23 mei zullen de onderhandelingen voor de uta-cao (kaderpersoneel bouw) worden geopend. Woordvoerder ir. H.J.M. Janmaat zegt namens de werkgeversdelegatie deze onderhandelingen met een open mind’ in te willen gaan. Wel vindt hij dat er niet teveel in de cao geregeld moet worden. ”Bedrijven moeten zich ke blijven onderscheiden door een groot aantal zaken op het vlak van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijven zelf te ke regelen. Wij zien daarom meer in een verlenging van de huidige cao dan dat deze wordt aangevuld met allerlei nieuwe paragrafen”.

Naast werkgelegenheidspoen voor allochtonen en vrouwen wil Janmaat samen met de bonden’ kijken naar de mogelijkheden voor afspraken om arbeidsongeschikten via omscholing weer in de branche aan het werk te krijgen. Liefst in functies waarin momenteel een behoefte aan personeel bestaat. Er moet dan met name gedacht worden aan werkvoorbereiders. Werkgevers willen verder kijken of de bonden bereid zijn enige behoudendheid te betrachten in hun looneis, zodat een deel van de loonruimte kan worden gebruikt om het bedrag voor de kapitaaldekking van de vut op te hogen. Momenteel storten werknemers 0,3% in de pot voor het kapitaaldekkingsysteem van de vut (die voor het uta-personeel overigens in een aparte cao is geregeld). Volgens Janmaat is het voor de toekomst van belang dat dit bedrag enigszins wordt opgehoogd. Een en ander zou, wat hem betreft, in de komende onderhandelingen aan de orde ke komen.

NVOB

Het NVOB is bij de cao-onderhandelingen voor het kaderpersoneel overigens niet erg ruim vertegenwoordigd. Formeel zitten namens deze organisatie Hoogendoorn, Vahstal en Pals bij de onderhandelingen. Zowel Vahstal als Pals zijn bij de eerste onderhandelingsronde met vakantie. Dit, volgens ingewijden, uit ontevredenheid over het gedrag van VGBouw bij de totstandkoming van bouw-cao.

Janmaat zegt hier niks van af te weten. ”We hebben bewust een ruime cao-delegatie opgetuigd, zodat de onderhandelingen altijd doorgang ke vinden, ook als een aantal mensen verhinderd is.”

Positief

De bonden noemen de inzet van werkgevers positief’. FNV-onderhandelaar Schrijver vindt de ideeen over het verhogen van het bedrag voor het kapitaaldekkingsysteem van de vut goed aansluiten’ bij die van de bonden. Ook volgens CNV-onderhandelaar Wildeman valt daar goed over te praten’, zij het dat werkgevers daarvoor dan wel een behoorlijke loonruimte ter beschikking moeten stellen. Een exact percentage wil hij niet noemen. ”Maar het moet zeker boven de 4% liggen”, aldus Wildeman.

Ook de bonden zijn niet van zins een waslijst van artikelen aan de huidige cao toe te voegen. Schrijver: ”We zijn bereid samen met de individuele bedrijven zaken te regelen. Er moet dan wel een randvoorwaarde voor overleg komen. De bonden moeten een aanspreekpunt hebben, zoals bijvoorbeeld een ondernemingsraad. Die is echter nog niet bij alle bedrijven aanwezig.”

Ten aanzien van de werkgelegenheidspoen zullen partijen het naar verwachting snel eens worden. Schrijver zegt voor de arbeidsongeschikten graag concretere poen’ te zien. ”De resultaten van de huidige inspanningen voor deze groep zijn niet geweldig. Het lijkt mij goed om poen zoals de bitumineuze dakdekkers in hun cao hebben opgenomen over te nemen. Deze werken uitstekend.”

Reageer op dit artikel