nieuws

Houtverduurzamers moeten veiligheidsrapport maken

bouwbreed

Vier tot zes houtverduurzamingsbedrijven in ons land die werken met arseenverbindingen zouden op grond van de post-Sevesorichtlijn een extern veiligheidsrapport (EVR) moeten opstellen, maar hebben nog niet aan deze verplichting voldaan.

Dat blijkt uit de antwoorden die minister De Boer van VROM heeft gegeven op vragen van het kamerlid Marijke Vos van GroenLinks. Vos stelde de vragen naar aanleiding van berichten van het Landelijk Milieu Overleg dat de meeste houtverduurzamingsbedrijven hun milieuverplichtingen zouden ontduiken.

De Boer ontleent haar gegevens uit de voorlopige resultaten van van een onderzoek dat eind 1994 is gehouden door de Inspectie Milieuhygiene bij de houtverduurzamingsbedrijven. De inspectie zal dit najaar een ‘nazorgactie’ uitvoeren waarbij zal worden onderzocht of de tekortkomingen inmiddels zijn hersteld. De minister tekent hierbij wel aan dat er bij de indiening van EVR’s complicaties zijn opgetreden doordat de post-Sevesorichtlijn ruimte openlaat voor verschillende interpretaties. Het is namelijk niet duidelijk hoe de in een bedrijf aanwezige arseenverbindingen (in vaste vorm, verdunde oplossing e.d.) moeten worden omgerekend en getoetst aan de drempelhoeveelheid van 500 kg, waarboven een EVR moet worden opgesteld. Bovendien wordt uit de richtlijn niet duidelijk of ook de hoeveelheden arseen in gerede produkten moet worden meegerekend voor de vaststelling van de EVR-plicht.

Minister De Boer wijst er echter op dat de opslag van hout waarin een verduurzamingsmiddel is verwerkt niet valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen, op grond waarvan de post-Seveso-afspraken met de houtverduurzamingsbedrijven zijn gemaakt.

De bewering van het Landelijk Milieu Overleg dat vier houtverduurzamingsbedrijven werken met niet toegelaten middelen, is volgens De Boer niet waar. De Inspectie Milieuhygiene heeft bij haar onderzoek namelijk geen stoffen aangetroffen die niet zijn toegelaten door de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen.

Aan de onduidelijkheden in de post-Sevesorichtlijn wil minister De Boer overigens bij de uitvoering van de door de Europese Commissie voorgestelde herziening een einde maken.

Reageer op dit artikel