nieuws

Groen licht voor nieuwbouw Zuidhollands provinciehuis

bouwbreed Premium

De provincie Zuid Holland kan een nieuw provinciehuis bouwen. H.J. Meijer, wethouder verkeer en vervoer, binnenstad en monumenten, stelt voor een bouwvergunning af te geven. De wethouder legt hiermee een negatief advies van de Welstandscommissie naast zich neer.

De provincie wil het huidige provinciehuis voor een belangrijk deel slopen en nieuwbouw plegen naar een ontwerp van de architectencombinatie Kohn Perdersen Fox/Liag.

Sinds begin dit jaar heeft het provinciale apparaat de huisvesting voor een noodvestiging verruild. Uiterlijk januari 1998 moet het nieuwe provinciehuis klaar zijn.

Ondanks wijzigingen aan het ontwerp blijft de Welstandscommissie de golfbewegingen’ van de wimpel’ van de nieuwbouw te heftig vinden en moet het gebouw meer van de straatkant op eigen terrein’ worden gerealiseerd. Meijer legt de bezwaren echter naast zich neer. Volgens de verantwoordelijk wethouder zou het overnemen van de aanbevelingen een aantasting van het ontwerp als zodanig betekenen, maar vooral ook afbreuk doen aan eerder gedane afspraken. Meijer stelt in zijn brief aan de raadscommissie van verkeer en vervoer, en binnenstad en monumenten dan ook voor door te gaan met de bouwplanprocedure.

Marktpartijen

Begin juni zal provinciale staten besluiten over de wijze waarop de nieuwbouw zal worden gefinancierd. Vorig jaar besloot de provincie Zuid Holland in ieder geval f. 35 miljoen te steken in de sloop, renovatie en voorbereidingskosten voor de nieuwbouw. Met de totale realisering van het plan is f. 144 miljoen gemoeid.

Wat betreft de realisering van het nieuwbouwplan ziet de provincie het liefst dat dit door marktpartijen wordt getrokken. Dit vooral om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De provincie sluit overigens een ontwikkeling van de nieuwbouw in eigen beheer nog geenszins uit. Bedoeling is dat in augustus met de sloop van delen van het provinciehuis wordt begonnen.

Reageer op dit artikel