nieuws

Friesland bindt strijd aan met bonte knaagkever

bouwbreed

Provincie en gemeenten in Friesland binden de strijd met de bonte knaagkever aan. In totaal wordt f. 300.000 geonvesteerd in een onderzoek, dat in juli van start gaat en volgend jaar februari wordt afgerond. De resultaten worden de bouwstenen van een plan van aanpak op basis waarvan Friesland de kever in de komende acht jaar uit wil roeien.

Het onderzoek in 60 kerken, raadhuizen en torens verspreid over Friesland, wordt uitgevoerd door adviesbureau Precon te Assen/Arnhem. Opdrachtgever is de stuurgroep Bonte Knaagkever bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en instanties als Monumentenzorg.

Een globale schatting leert dat in Friesland inmiddels voor minstens f. 15 miljoen is vernield door de bonte knaagkever, die het beste gedijt in vochtige, warme ruimtes waar weinig onderhoud is gepleegd. Opvallend genoeg heeft de bonte knaagkever van alle provincies verreweg de meeste schade aangericht in Friesland. In totaal zijn zo’n 145 grote gebouwen aangetast.

Secretaris W. van Gelder van de stuurgroep: ”Een jaar of tien geleden is er voor f. 130 miljoen extra gelden uitgetrokken voor renovatie van oude gebouwen in gemeenten. Verreweg het meeste geld is volgens de toenmalige verdeelsleutel naar het zuiden van Nederland gegaan.”

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wil de stuurgroep een plan opstellen en daarmee aankloppen bij het rijk.

Het onderzoek moet verder uitwijzen wat de meest geschikte bestrijdingsmethodes zijn en wat kan worden gedaan om de aanwezigheid van de bonte knaagkever in de toekomst te voorkomen.

Bestrijding

Qua bestrijdingsmethodes opteert de stuurgroep vooralsnog voor de methode met hete luchtblazers van Jacob Slochteren uit Wijhe. Daarbij wordt gedurende acht dagen hete lucht (55iC) tegen aangetaste plaatsen geblazen waardoor larven en eitjes smelten. Tot nu bleek dit in Friesland de meest geschikte methode. Andere bestrijdingswijzes zoals chemische middelen, hout injecteren met bestrijdingsmiddel of rookgassen bieden geen garantie voor een effectieve behandeling.

Uit vooronderzoek is gebleken dat met de in kerken en grote gebouwen aangebrachte verwarmingsinstallaties, veelal gecombineerd met isolatiemateriaal, een ideaal klimaat wordt geschapen voor de bonte knaagkever.

Reageer op dit artikel