nieuws

Flevoland vestigt de aandacht op duurzaam bouwen

bouwbreed

De Milieufederatie Flevoland heeft vertegenwoordigers van de gemeente Almere en de provincie Flevoland een plan van aanpak voor duurzaam bouwen aangeboden, waarin concrete suggesties voor nieuwbouw op een milieuvriendelijkere manier.

Het plan is gebaseerd op gesprekken met een architect, drie bouwbedrijven, drie woningcorporaties, de drinkwatermaatschappij, de energiemaatschappij en gemeentelijke afdelingen. Ook de ervaringen met duurzaam bouwen in andere Nederlandse gemeenten zijn meegenomen. De Flevolandse milieufederatie stelt dat in de bouw veel schadelijke materialen worden gebruikt die het landschap aantasten, dat de afvalberg vanuit de bouw groot is en dat het energieverbruik voor verwarming van gebouwen hoog is. Nieuwe methodes moeten hierin verandering brengen.

In het plan wordt gepleit voor afspraken tussen gemeenten en bouwers over een minimumniveau van milieumaatregelen. Den Bosch en Utrecht hebben daar al ervaring mee. Het probleem is dat de meeste bouwbedrijven bereid zijn tot duurzaam bouwen, maar dat de kosten vaak dusdanig hoog zijn dat het betreffende po niet aantrekkelijk is.

Reageer op dit artikel