nieuws

Dreigend tekort aan technisch personeel

bouwbreed

In de nabije toekomst dreigt een tekort te ontstaan aan technisch opgeleid personeel. Dit komt doordat jongeren niet kiezen voor technische vakken. Dit blijkt uit de Schoolverlatersbrief van de Arbeidsvoorziening.

“De technisch opgeleiden staan met name op het VBO- en HBO-niveau het sterkst. Schoolverlaters zonder enig diploma van het voortgezet onderwijs hebben onverminderd een zwakke positie”, aldus een toelichting van de Arbeidsvoorziening.

Het aantal leerlingen dat een opleiding aan het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) met een diploma afsloten daalde van 17 procent in 1991 tot 15,5 procent in 1992. Het aantal ongediplomeerde schoolverlaters steeg van 37 procent in 1991 tot 40 procent in 1992. “Ongeveer 8 procent van de schoolverlaters verwerft alsnog een volwaardige beroepskwalificatie in het leerlingwezen of in het deeltijdonderwijs”, aldus de Arbeidsvoorziening.

Schoolverlaters met een MAVO of VBO diploma stromen op grote schaal door naar het leerlingwezen of naar deeltijdopleidingen, namelijk 70 procent. Ongeveer de helft van hen behaalt uiteindelijk een voortgezet diploma. Van de schoolverlaters zonder diploma stroomt circa 30 procent door naar het leerlingwezen of deeltijdonderwijs. Slechts een kwart van deze groep rondt de opleiding af.

De Arbeidsvoorziening verwacht dat het aantal schoolverlaters dat helemaal geen diploma heeft de komende jaren zal toenemen, terwijl de ‘uitstromers’ met een diploma van het voorbereidend of middelbaar beroepsonderwijs juist zal dalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels