nieuws

DB Haaglanden accepteert oplossing Vinex-contract

bouwbreed

Het dagelijks bestuur van stadsgewest Haaglanden is definitief akkoord gegaan met de door de ministeries van VROM en Financien voorgestelde oplossing van de problemen rond het Vinex-uitvoeringscontract.

Eind april wist Cobouw al te melden dat er in principe overeenstemming was bereikt tussen de stadsgewesten en de departementen over de wijze waarop een gat van f. 50 miljoen in de Vinex-begroting moest worden gedicht. Dat gat was ontstaan doordat Financien stelde btw te zullen gaan heffen over de rijksbijdrage aan de Vinex-locaties van Haaglanden. Reden voor het bestuur van het stadsgewest om ondertekening van het contract op te schorten.

Na koortsachtig overleg tussen de betrokken partijen bleek eind april dat er een oplossing was gevonden. VROM stelde meer subsidie in het vooruitzicht als er geen 42.000 maar 51.000 woningen worden gebouwd, en Financien gaf toestemming voor een verevening van de btw binnen het grondkostenfonds.

Volgens poleider P. Houtenbos van Haaglanden is de aanbieding van VROM en Financien nu definitief geaccepteerd. Volgens het dagelijks bestuur zijn er nog steeds risico’s en onzekerheden verbonden aan de uitvoering van het contract, maar is nu wel bereikt dat deze risico’s “voldoende beheersbaar” zijn. Het gehele voorstel wordt daarom met een positief advies voorgelegd aan de gemeenten in het stadsgewest en het algemeen bestuur, aldus Houtenbos.

De uiteindelijke beslissing over het contract valt in de bestuursvergadering van 28 juni.

Reageer op dit artikel