nieuws

Amsterdam bekijkt samenwerking regio

bouwbreed Premium

Het Amsterdamse college van B en W laat onderzoeken welke vormen van samenwerking in de regio mogelijk zijn zonder dat het tot een opsplitsing van de hoofdstad komt. Het college besloot dat bij bespreking van de gevolgen van de uitkomst van het referendum over de stadsprovincie.

De Amsterdammers zeiden massaal ‘nee’ tegen het voorstel voor het opsplitsen van de stad en het opgaan in de stadsprovincie. Als gevolg daarvan trekt de raad het voorstel in en staakt Amsterdam de voorbereidingen voor de stadsprovincie, zo besloot het college.

B en W van Amsterdam nodigen omliggende gemeenten uit om met voorstellen te komen voor andere samenwerkingsverbanden. Daar komt ook overleg over met bewoners- en maatschappelijke groepen en het zakenleven. De lopende reorganisaties en verzelfstandigingen bij de gemeente gaan, uit doelmatigheidsoverwegingen, gewoon door.

Reageer op dit artikel