nieuws

Wijers komt toch met wetgeving voor fusies

bouwbreed

In de nieuwe wet op de economische mededinging komt toch een fusie-paragraaf, die het rijk de mogelijkheid biedt om concentraties van bedrijven op voorhand te beoordelen. Hiertoe heeft minister Wijers van Economische Zaken besloten. Voormalig staatssecretaris Van Rooy wees een dergelijke paragraaf nog van de hand.

Nederland is een van de laatste landen in Europa waar nog geen fusiewetgeving bestaat. Wijers ziet de nu aangekondigde fusiewetgeving dan ook als een inhaalslag. Het ministerie hoopt het wetsontwerp nog voor de zomer klaar te hebben.

De nieuwe regeling is bedoeld als aanvulling op de Europese wetgeving, die zich alleen bemoeit met fusies tussen bedrijven van zeer grote omvang. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling het midden- en kleinbedrijf aan de fusieregels te onderwerpen, aldus een woordvoerder van EZ. “Gedacht wordt aan een forse omzetdrempel, om te voorkomen dat het midden- en kleinbedrijf wordt opgezadeld met een meldiginsdplicht.” Over de hoogte van de drempel beraadt de minister zich nog.

Reageer op dit artikel