nieuws

Trillingvrij en zonder geluidhinder in te brengen Leeuwankers geschikt voor paalfunderingen

bouwbreed

Langs de N201 in de bebouwde kom van Aalsmeer wordt een geluidsscherm aangelegd dat gefundeerd is op speciale funderingspalen. Ze worden door Van Leeuwen Harmelen aangebracht volgens de schroefinjectiemethode. De laatste trillingvrij en geluidarm ingebrachte ‘Leeuwankerpalen’ zitten inmiddels in de grond. Van de bewoners langs de weg zijn geen klachten vernomen over geluid of welke andere hinder dan ook.

De methode die voor deze funderingspalen wordt toegepast, is dezelfde als door Van Leeuwen bij de zogenoemde Leeuwankers wordt gebruikt. Dat zijn groutankers met een houdkracht tot 1200 kN. Ze worden aangebracht door middel van schroefinjectie. Een holle buis met aan de voorzijde een schroefvormige vin wordt de grond ingedraaid. Door de buis kan grout worden geperst dat zich vooraan de kop met de grond vermengd.

Het idee dit systeem, in aangepaste vorm, ook voor de funderingspalen voor het geluidsscherm in Aalsmeer te gebruiken is een idee van F. Sandee van de provincie Noord-Holland. De constructeur-coordinator van het bureau nieuwbouw kunstwerken en poleider voor aanleg van het geluidsscherm langs de N201 heeft laten weten hiertoe te zijn gekomen bij het uitwerken van de fundering van het geluidsscherm. Zo’n scherm heeft ten opzichte van belastingen door wind een gering eigen gewicht.

Dat houdt in dat bij windbelasting in de fundering vrijwel altijd trek opgenomen moet worden. Omdat mogelijk te maken is een momentvaste verbinding van funderingspalen met de fundering van een geluidsscherm vereist. Normalerwijze zou dat gerealiseerd worden met schoor geheide funderingpalen waarover een kesp wordt gestort. Langs de N201 in de bebouwde kom van de gemeente Aalsmeer is heien echter niet acceptabel. Dat zou voor de bewoners langs de weg teveel hinder opleveren. Bovendien ging de voorkeur uit naar een trillingvrij systeem omdat een deel van de bebouwing langs de weg op staal is gefundeerd. Daar kwam nog bij dat de werkruimte langs de weg uiterst beperkt was. De Sandee was gezien zijn functie op de hoogte van de mogelijkheden van de ‘Leeuwankers’.

Van het een bleek het ander te komen. Van Leeuwen Harmelen heeft voor de 900 m geluidsscherm op het wegtraject 370 stuks ‘leeuwankerpalen’ aangebracht. Dat gebeurde in onderaanneming van Holland Scherm v.o.f. uit Gouda. Aanbrengen van de palen is gedaan met behulp van een aangepaste machine. Die is voorzien van een hydraulisch mechanisme ter rotatie van de makelaar. Daarmee zijn schooropstellingen eenvoudig in te stellen vanuit een enkele opstelplaats.

De aangebrachte palen zijn geboord met stalen buizen met een diameter van rond 60 mm met een wanddikte van 6,2 mm. De groutinjectie is over de gehele lengte van de paal (11m) uitgevoerd. De groutprop heeft een diameter van 150 mm.

Niks negatiefs

De laatste funderingspaal werd medio april aangebracht. Volgens M.T. van Leeuwen van Van Leeuwen Harmelen BV zijn er over het gebruikte systeem geen negatieve dingen te vertellen. Wat de mensen bij het aanbrengen van de palen wel parten heeft gespeeld is het weer en het feit dat voorafgaande aan het aanbrengen van de palen nog kabels, waterleiding en zelfs asbestbuizen verwijderd zijn. Daardoor is de grond waar gewerkt moest worden geroerd. Op zich nog niet erg maar door de vele neerslag werd de grondslag drassig. Dat had invloed op de voortgang. Voor het werk stond 80 werkbare dagen. Ondanks de hinder door de drassige grond is het werk wel op tijd afgerond. Dat is mogelijk geweest omdat bij wel gunstige omstandigheden de produktie van 17 tot 18 palen per dag werd gehaald in plaats van de geraamde 12. Dat is mede mogelijke gemaakt door de wendbaarheid van de machine waarmee de palen zijn aangebracht. Voorbereidend werk kon vanaf de weg gebeuren in de uren tussen ‘s-avonds acht en elf uur.

Het inbrengen van de groutpalen gaat trillingvrij. De hinder voor omwonenden is minimaal.

Met de ‘Leeuwankerpalen’ kan een momenvaste verbinding van paal met sloof worden gerealiseerd.

Het geluidscherm langs de N 201 heeft een gering eigen gewicht ten opzichte van de windbelasting

Reageer op dit artikel