nieuws

Stichting Platform Houtafval wil houtstromen reguleren

bouwbreed

Voor het doelmatig benutten van afvalhout is de Stichting Platform Houtafval opgericht. In Nederland komt per jaar 1,8 miljoen ton rest- en houtafval vrij.

Voor een belangrijk deel heeft dit al een nuttige bestemmming gekregen. Desalnietemin heeft veel hout geen goede bestemming en wordt er gestort. Het past volgens de stichting bij de marketing van hout en houtprodukten om voor schoon of verontreinigd afvalhout een goed hergebruik- of verwerkingstraject uit te stippelen. Er zijn inmiddels talloze oplossingen en ideeen voor het starten van hergebruik projecten. Vaak is dit nog op kleine schaal het geval en sluiten de plannen niet goed op elkaar aan. De Stichting Platform Houtafval te Enschede rekent het tot haar taak degene die van sloophout en dergelijke afwillen te helpen bij het vinden van een doelmatige oplossing, om de stroom van afvalhout in goede banen te leiden, waarbij hergebruik vooropstaat. De stichting wil met desbetreffende bedrijven de structuren daartoe onderzoeken. Voor de aangesloten leden wil de stichting ook een platformfunctie vervullen om tot innitiatieven te komen voor hergebruik en verwerking van houtafval en sloophout. De stichting is ondergebracht bij Borger en Burghouts milieu-advies BV te Enschede en is per telefoon bereikbaar onder nummer 053-836404 en faxnummer 053-353288.

Reageer op dit artikel