nieuws

SPBN: Dreigend tekort aan personeel in betonbouw

bouwbreed

Er dreigt een tekort te ontstaan aan personeel in de betonbouw als de plannen doorgaan om alle ‘voorschakeltrajecten’ te spreiden over regionale opleidingscentra. In dat geval zullen vrijwel alle leerlingen kiezen voor een beroep in een andere sector, waardoor de betonondernemingen niet meer ke voorzien in hun personeelsbehoefte. Dit zegt A. Fiers van de stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Betonbouw Nederland (SPBN) te Mierlo.

Voorschakeltrajecten zijn bestemd voor leerlingen die hun opleiding in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) niet afronden. Door een combinatie van theoretische scholing en praktijkopleiding worden ze alsnog opgeleid, waarna ze een beroepsopleiding in het leerlingwezen ke volgen.

Vanaf volgend jaar worden deze voorschakeltrajecten gegeven op regioscholen gegeven maar voor de betonbouw moet een uitzondering worden gemaakt omdat alleen de SPNB gespecialiseerd is in opleidingen op dit gebied, aldus Fiers. Als alle voorschakeltrajecten regionaal worden gehouden, zal dit ertoe leiden dat het merendeel van de deelnemers later alsnog voor een ander vak zullen kiezen.

Subsidie

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen het opleidingscentrum in Mierlo en de overkoepelende Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf te Zoetermeer. Hieruit is naar voren gekomen, aldus Fiers, dat de bereidheid bestaat om de opleidingen in Mierlo te handhaven. De financiering hiervan kan echter een probleem vormen. Om de aankomende betonbouwers goed te ke opleiden is extra geld nodig. Gemiddeld f. 500 per leerling per week. In de praktijk betekent dit ruim een verdubbeling van de opleidingskosten. Het is noodzakelijk om dit extra te bedrag te betalen uit subsidiegelden. “De samenwerking met de SVB is optimaal, maar soms is het noodzakelijk om eens flink aan de bel te trekken,” aldus Fiers. “In het algemeen is er bij de SVB, de werkgevers en de werknemers te weinig oog voor de instroomproblemen bij de kleine beroepen. Men denkt te veel aan het werven van mensen voor de traditionele beroepen binnen de bouw.”

Campagnes

Volgens Fiers is het erg moeilijk om leerlingen te vinden die een opleiding in de betonbouw willen volgen. Hij wijt dit aan onbekendheid met het werk in deze sector. Fiers: “Het grote publiek is niet op de hoogte van wat de beroepen in de betonbouw inhouden omdat het werk zich grotendeels onttrekt aan de waarneming. Een timmerman of een metselaar kan laten zien wat hij gemaakt heeft, maar het beton ligt meestal op plaatsen waar het niet zichtbaar is.” De landelijke koepelcampagne en de Go Infracampagne richten zich niet specifiek op de werving van betonbouwers en daarnaast bestaat bij veel jongeren de indruk dat het werk in deze sector extreem zwaar is.

Consulenten

“Het kost erg veel moeite om jongeren te interesseren voor ons werk,” aldus Fiers. “We werven leerlingen op een afgeroomde markt en dat kost extra inspanning. Daarbij moeten we rekening houden met het feit dat de leerlingen die instromen kwalitatief minder zijn, maar toch tot allround vakmensen moeten worden opgeleid.”

De SPBN wil dit jaar 80 a 100 nieuwe leerlingen aantrekken. Ongeveer 60 procent van hen zal de opleiding afronden. Dit is meer dan in voorafgaande jaren, toen maakte gemiddeld 55 procent van de leerlingen de opleiding af.

Bij het werven van deze leerlingen is de organisatie sterk afhankelijk van consulenten van arbeidsbureau’s. Volgens Fiers zijn hierin sterke verschillen. “In het algemeen wordt er goed meegewerkt, maar ook komt het voor dat er totaal geen belangstelling is en dat maakt het voor ons nog moeilijker om aan nieuwe leerlingen te komen. Het is verbazingwekkend dat het ondanks de grote werkloosheid onder jongeren zo moeilijk is om leerlingen aan te trekken. Te meer daar er in de betonbouw voldoende mogelijkheden zijn”, aldus Fiers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels