nieuws

Sneek heeft haast met omleggen A7

bouwbreed Premium

De gemeente Sneek heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat in een brief gevraagd de omlegging van rijksweg A7 snel af te handelen. Een aantal procedures moet worden versneld. Zolang geen keuze is gemaakt, staat de ontwikkeling van plannen voor bedrijfsterreinen en woningbouw stil.

Rijkswaterstaat legt de bewoners van Sneek en omstreken momenteel zes alternatieven voor om de verkeersdrukte en de slechte doorgangssituatie bij de huidige rondweg om Sneek heen op te lossen.

De startnotitie van de rijksdienst ligt momenteel ter inzage en moet in 1997 leiden tot een definitieve keuze voor het uit te werken trace. De Zuidelijke rondweg om Sneek vormt door de verkeerstoename een steeds grotere bottle-neck voor het doorgaande verkeer en voor de economische ontwikkeling van Friesland.

Zolang nog geen variant is gekozen, ligt de ontwikkeling van nieuwe plannen in en rond Sneek stil. Met de lange wachttijd ke bovendien rijks- en Europese subsidies worden misgelopen. Sneek pleit ervoor om binnen een jaar een beslissing te nemen. Voorgesteld wordt om varianten waar weinig draagvlak voor bestaat nu al te laten schieten of slechts beperkt te onderzoeken.

Reageer op dit artikel