nieuws

Oplossing wegenbeheer waterschap Noord-Holland

bouwbreed Premium

Voor het wegenbeheer van buitenwegen in elf Noord-Hollandse gemeenten lijkt een oplossing nabij. Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier voerde dat wegenbeheer in twaalf gemeenten; door een nieuwe tariefstelling dreigde een aantal gemeenten af te haken, waardoor andere gemeenten voor veel hoger kosten kwamen te staan.

De inwoners werden voorheen per gemeente verschillend aangeslagen, afhankelijk van de begrote kosten per gemeente. De nieuwe waterschapswet maakte een dergelijke tariefsdifferentiatie onmogelijk. Daardoor kregen inwoners van gemeenten met weinig buitenwegen een stijging van de waterschapslasten, voor beheer van wegen in andere gemeenten.

Daarop besloot gemeente Den Helder uit de regeling te stappen en ook andere gemeenten dreigden met die stap. Voor de overblijvende gemeente, met juist veel buitenwegen, namen de kosten daardoor enorme toe. Een alternatief plan op initiatief van een paar gemeenten, provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap moet de redding van het gezamenlijk wegenbeheer betekenen.

Met een beroep op solidariteit willen de gemeenten de basis van het wegenbeheer bieden via een lager, gezamenlijk tarief voor alle inwoners van het gebied. Daarbovenop gaan de gemeenten samen f. 400.000 betalen, waarbij de bijdrage afhankelijk is van de in de gemeente gemaakte kosten. Ook van de provincie wordt een bijdrage van f. 400.000 gevraagd.

Tenslotte moet het Hoogheemraadschap f. 700.000 gulden bezuinigen op het budget van f. 6,8 miljoen voor het wegenbeheer. De komende weken beslissen de verschillende partijen over het plan voor het beheer van buitenwegen in nog elf gemeenten, want Den Helder heeft definitief afgehaakt.

Reageer op dit artikel