nieuws

Nooddijk wordt opgeruimd

bouwbreed

Medio april wordt de twee kilometer lange nooddijk langs de Maas in Herten-Ool opgeruimd. Het ‘dijklichaam’ (big bags met 2500 m3 zand) werd gebouwd bij de recente hoge waterstand van de Maas. Het water steeg toen naar een hoogte van 21,20 m boven NAP.

Het gebruikte zand wordt afgevoerd naar de plaats van herkomst, de Betoncentrale in Roermond. Met de aanleg was circa f. 2 miljoen gemoeid. De bedijking van de Limburgse Maas, volgens het Deltaplan, begint in Ool. Eind april komt de aanleg van de permanente dijk ter sprake tijdens een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Ool.

Reageer op dit artikel