nieuws

Metaalsector tekent milieu-convenant

bouwbreed

Vertegenwoordigers van werkgevers in de metaal- en elektrotechnische branche hebben gisteren een Milieuconvenant getekend. Andere ondertekenaars waren vertegenwoordigers van de VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Namens de regering ondertekende minister De Boer.

Doel van het convenant is dat bedrijven planmatig werk maken van de uitgangspunten van het tweede Nationaal Milieubeleidsplan. Via eigen bedrijfsmilieuplannen ke de ondernemingen uitvoering geven aan de doelstelling om minder schadelijke stoffen uit te stoten, minder afval te produceren en meer energie te besparen. De plannen moeten worden verwerkt in de geldende milieuvergunningen.

Over de betekenis van de inhoud van het Convenant wordt verschillend geoordeeld. De grote werkgeversorganisaties in de metaal, FME en Metaalunie, reageerden tevreden op de totstandkoming van het akkoord. Wel riepen zij de overheden op een samenhangend en gelijkluidend milieubeleid te voeren.

Symbolische waarde

De Stichting Metaal en Milieu daarentegen denkt dat de overeenkomst nauwelijks gevolgen zal hebben voor de meer dan 10.000 bedrijven met ongeveer 400.000 werknemers. Hun woordvoerder kent het convenant slechts symbolische waarde toe. Feitelijke afspraken ontbreken, onderhandelingen over milieumaatregelen op bedrijfsniveau zijn vooruitgeschoven en controle op het grote aantal betrokken ondernemingen is nauwelijks mogelijk.

Reageer op dit artikel