nieuws

Leden bepalen hoe ‘GWWO-nieuwe stijl’ eruitziet Samenwerken organisaties gww is ‘delicaat traject’

bouwbreed Premium

“Herman Haverkort heeft de klok horen luiden…” Dat is de reactie van voorzitter J. Baas van de Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw op de door Haverkort naar buiten gebrachte fusieplannen tussen zijn organisatie en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. Haverkort moet zich met beton bezighouden en niet namens de organisaties in de grond-, weg- en waterbouw spreken. “Hij is drie deuren te ver gegaan.”

Haverkort verklaarde onlangs tegenover Cobouw dat de twee branche-organisaties van bouwers van zogenaamde droge infrastructuur “in de loop van 1996” zullen opgaan in een organisatie. Dit in het kader van het streven om een slagvaardiger gww-poot binnen de bouwwerkgeversorganisatie AVBB gestalte te geven. Haverkort is zelf sinds kort voorzitter van VOCBetonbouw.

Baas ontkent niet dat er fusieplannen waren. Evenmin dat er momenteel pogingen worden gedaan om te komen tot nauwere samenwerking. De zaak ligt volgens hem wel veel genuanceerder.

“De formele fusieplannen hebben we vorig jaar laten varen. We kwamen er niet uit op grond van verschillende oorzaken. Zo bestaat er een aanzienlijk cultuurverschil tussen de beide organisaties dat niet in korte termijn te overbruggen is. Ook de contributie vormt een probleem. Het afblazen, indertijd, van die fusie betekent overigens niet dat ze helemaal van de baan is. Het is echter aan de leden om te beslissen of en wanneer zij dat willen. De VAGWW bestaat tenslotte bij de gratie van die leden. Er zal dus niks worden ‘doorgedrukt’ als de leden daar niks voor voelen.”

Slagvaardiger

Baas spreekt van een ‘delicaat traject’, waarin het uiteindelijke doel is om, in welke vorm dan ook, een naar de politiek en voor wat betreft de Europese regelgeving, eenduidiger en slagvaardiger GWWO van de grond te krijgen. “Belangen van het klein-, midden- en grootbedrijf moeten via deze in de toekomst te realiseren organisatie eenduidig worden behartigd. Daarnaast moet er voor de verschillende disciplines ruimte zijn om zich te profileren.

Het vergt echter de nodige tijd om zo’n organisatie op te tuigen. Op formele wijze zijn we daar niet uitgekomen. Ik denk ook dat het beter is om dat vanuit de werkvloer en vanuit alle besturen, juist ook in de regio, tot stand te brengen. Op die manier creeren we draagvlak en doen we ervaring op over hoe het GWWO er straks precies uit moet zien.”

Doorkruist

Voornamelijk het verkrijgen van draagvlak van de leden ziet Baas nu doorkruist worden door het naar buiten treden van Haverkort. Baas: “Het geeft onze leden het idee dat ze niet meer mee hoeven te denken omdat alles toch al in kannen en kruiken is. Dat is echter volstrekt niet het geval. Toen wij vorig jaar besloten de fusieplannen – voor voorlopig althans – opzij te zetten, werd dat met name ingegeven door die leden. Vervolgens hebben we als organisaties besloten om op verschillende terreinen nauwer te gaan samenwerken, om zo af te tasten, op welke terreinen we elkaar ke vinden. Overigens zijn het niet alleen NVWB en VAGWW die dat doen. Bij alle GWWO-lidverenigingen wordt naar overlaps gezocht en naar elkaars sterke punten gekeken. Als we immers straks een sterke GWWO-organisatie willen creeren is dat van groot belang.

Reageer op dit artikel