nieuws

Joop van Boxtel: Transportkosten moeten laag blijven Overheid heeft taak in voorziening ophoogzand

bouwbreed Premium

De overheid ontwikkelt zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau plannen op het gebied van de infrastructuur, de aanleg en het onderhoud van wegen. Om die plannen te ke verwezenlijken is, naast vele andere zaken, in elk geval ook ophoogzand nodig. Het is dan toch niet zo vreemd dat het bedrijfsleven aan die overheid vraagt voorwaarden te scheppen om in die elementaire grondstof te ke voorzien?

Deze vraag is van de leiding van het zestig jaar oude Aannemings- en transportbedrijf Joop van Boxtel BV uit Helvoirt. Directeur-eigenaar Joop van Boxtel en zijn hoofd-binnendienst A. van Haaften beklemtonen dat zij helemaal geen slechte verhouding hebben met de provinciale overheid, integendeel: “Zij is altijd bereid medewerking te verlenen als we daarom vragen.” Maar op het gebied van de zandwinning zou er toch een actiever overkoepelend beleid moeten komen. Het wordt nu aan het bedrijfsleven overgelaten of er nieuwe zandwinningspoen komen en dat bedrijfsleven heeft het daar knap moeilijk mee. Als een bedrijf een zandput nodig heeft gaat het zelf op zoek naar een geschikte locatie. Maar die is moeilijk te vinden. De gemeenten zitten nu niet bepaald verlangend uit te kijken naar een dergelijke put en als er een gemeente al eens ‘ja’ zegt dan is er nogal eens verschil van mening over de inrichting van de put. Zo wil bijvoorbeeld de gemeente er een surfplas van maken terwijl de natuurbeschermers graag zien dat er een natuurgebied wordt geschapen.

Stagnatie

Het gevolg is dreigende stagnatie in de zandvoorziening. Van Boxtel: “Eindhoven heeft er al mee te maken gehad, daar zijn de problemen nu opgelost, maar nu dreigen voor Tilburg weer moeilijkheden. Er wordt dan wel gezegd: Nog even geduld. Straks worden weer spaarbekkens in De Biesbosch aangelegd, maar dat is geen goede oplossing. De transportkosten van De Biesbosch naar deze regio zijn veel te hoog”. Van Haaften voegt eraan toe, dat zand nu eenmaal een goedkope grondstof is waarvan om het zo goedkoop te houden ook het transport niet duur mag zijn. Hij constateert dat we wel overal asfaltcentrales hebben staan, maar dat voor ophoogzand, waarvan veel meer nodig is, geen goede voorzieningen zijn getroffen. Het transport van het zand moet over de weg, omdat voor de regio waarin Van Boxtel werkzaam is de grote rivieren te ver weg zijn.

Samenwerking

Directeur Van Boxtel pleit dan ook voor een goede samenwerking tussen de provinciale overheid, de gemeenten, de natuurberschermingsorganisaties en het bedrijfsleven, die leidt tot het aanwijzen van aanvaardbare plaatsen, waar ophoogzand kan worden gewonnen. Zelf heeft Van Boxtel goede ervaringen met samenwerking met de Stichting Brabants Landschap. “Onze put is een echt natuurgebied geworden. Er zitten zelfs boomkikkers in…”

Joop van Boxtel heeft zijn organisatie nu op goed niveau

Het gaat goed met het Aannemings- en transportbedrijf Joop van Boxtel BV. Het bedrijf heeft 22 medewerkers (van wie velen tientallen jaren in dienst zijn), maar daarnaast doet het vaak een beroep op collega’s – aannemers en stratenmakersbedrijven – om deze medewerkers bij te staan. Van Boxtel heeft vijftien machines, inclusief een zandzuiger, en volgens de directeur huurt het bedrijf er gemiddeld per dag een 25 machines bij. De zaak is zestig jaar geleden in Vught opgericht door vader Jos van Boxtel, die met een vrachtwagentje en een met de hand bediende kipper zand ging verhandelen. Om zijn vergunning niet te verliezen kocht hij in de oorlog paard en en een wagen om officieel vervoerder te zijn, veel zand ging er evenwel niet op die platte wagen… In de jaren vijftig werd een dragline gekocht en ging men veel grondwerk doen voor de woningbouw. Toen het met de zandhandel niet zo goed ging werden van 1964 tot 1969 ruiverkavelingspoen aangepakt, maar daarna werd de zandwinning weer aangepakt eerst via oppervlakte ontgrondingen, later, vanaf 1974, met een zandzuiger in een eigen put onder Udenhout. Al die ervaringen resulteerden in een uitbreiding van de activiteiten. Joop van Boxtel is in 1957 in de zaak gekomen, hij nam die om 1969 over toen zijn vader overleed. Van Boxtel: Tot ongeveer zes jaar deed ik met mijn vrouw samen het management. Maar de zaak groeide zo dat ik een bedrijfsleider en een hoofd binnendienst heb aangetrokken. Het bleek evenwel dat de communicatie in de organisatie niet goed was. Geattendeerd door artikelen in Cobouw besefte ik dat certificering nodig was om die organisatie op het juiste niveau te krijgen. In samenwerking met de Kamer van Koophandel in Den Bosch zijn we aan de aan de slag gegaan. We hebben zo’n anderhalf jaar hard gewerkt om de zaak op poten te krijgen en nu is het zover dat we binnenkort het ISO 9002 ontvangen. Dat betekent dat ons kwaliteitsmanagementssysteem wordt gecertificeerd. Daar zijn we erg blij mee.”

De certificering is van toepassing op alle activiteiten van Joop van Boxtel BV, namelijk zandwinning, grondverzet, wegenbouw, uitvoering van sloopwerken, verhuur van bemand materieel en transport voor de gww-sector. Op donderdag 20 april wordt ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van het bedrijf van 4 tot 6 een feestelijke bijeenkomst gehouden in het Strandpaviljoen van De Ijzeren Man in Vught. Op die bijeenkomst zal de voorzitter van de Kamer van Koophandel Den Bosch, drs. J.J.M. Jansen, het certificaat uitreiken.

Joop van Boxtel voor zijn bedrijfscomplex in Helvoirt.

Henk Pijnenburg

In opdracht van het Brabants Landschap verwijdert Joop van Boxtel BV in een van de Oisterwijkse vennen een sliblaag ter verbetering van het venmilieu.

Reageer op dit artikel