nieuws

Groningen heeft miljoen voor bodembescherming

bouwbreed

De provincie Groningen krijgt f. 780.000 van VROM voor stimuleringsbeleid in bodembeschermingsgebieden. De provincie draagt zelf f. 60.000 bij. Het goedgekeurde uitvoeringsprogramma telt veertien projecten.

De maatregelen en activiteiten varieren van het stimuleren van milieuvriendelijke landbouw tot het herstellen van de bodem in natuurgebieden en het verminderen van de vuiluitworp uit riooloverstorten. De poen vinden plaats in de regio Westerwolde, het Zuidelijk Westerkwartier en het Centraal Weidegebied. De regeling die het stimuleringsbeleid financiert loopt op 31 december 1995 af en wordt vervangen door een gelijksoortige nieuwe regeling. Binnenkort begint de voorbereiding van een nieuw meerjarig programma met poen voor 1996 tot en met 1999.

Reageer op dit artikel