nieuws

Flevoland stimuleert goedkope woningbouw

bouwbreed

Flevoland wil met het uitschrijven van prijsvragen en het stimuleren van samenwerking voor pocombinaties tot goedkopere woningbouw komen.

Aansluitend daarop wil het provinciale bestuur bijdragen aan ontwikkelingskosten en de aanloopverliezen van een concreet voorbeeldpo financieren. In het verlengde daarvan ligt de organisatie van een werkconferentie waar onder meer de goedkopere bouw aan de orde komt. Flevoland wil aan dergelijke activiteiten jaarlijks f. 100.000 besteden.

Flevoland liet eerder onderzoek verrichten naar de bouw van woningen die niet meer dan f. 100.000 kosten. Een goedkope woning brengt volgens het provinciale bestuur discussies teweeg over de grootte van een woning, de werkzaamheden die de bewoner zelf kan uitvoeren, over variatie in de bijkomende kosten en over een uitgekiende stedebouwkundige opzet. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting inventariseert momenteel de mogelijkheden voor een zogeheten ‘honderdduizendguldenwoning’.

Enkele poen zijn inmiddels gerealiseerd. De uitvoering vond evenwel buiten de Randstad plaats en op de schaal van een dorp. Een groter aantal poen kan worden aanbesteed zodra zich een opdrachtgever en een gemeente aandient. Flevoland ziet daarin de mogelijkheid het eigen bestand aan goedkope en kleine woningen te vergroten.

De SEV zegt te willen deelnemen aan de ontwikkeling van de ‘honderdduizendguldenwoningen’. Flevoland overweegt in het verlengde daarvan een prijsvraag uit te schrijven voor uitvoerbare ontwerpen. Die moet een initiatief opleveren van een bouwer, corporatie en gemeente voor een startklaar po. Met de SEV kan worden deelgenomen aan de financiering van de ontwikkelingskosten en de aanloopverliezen en een meerjarige bouwstroom op gang worden gebracht.

Reageer op dit artikel