nieuws

Cementindustrie draagt veel bij aan energiebesparing

bouwbreed

De cementindustrie kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de belasting door het milieu, door minder energie te gebruiken. ENCI Nederland BV te Maastricht bijvoorbeeld heeft een cementmolen in gebruik genomen van een type dat 25% minder energie vraagt dan de traditionele molens.

Maar er is meer mogelijk, volgens dr. L. Brentrup, hoofd afdeling Warmte en Milieutechnieken van Krupp Polysius AG. Hij sprak op het symposium dat ENCI hield ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe cementmolen. Het symposium was geheel gewijd aan de produktie van cement en het milieu. “Enkele weken geleden heeft een van de grootste cementindustrie een nieuwe strategie aangekondigd, die moet leiden tot vervanging van 70% van de fossiele brandstof door secundair materiaal”, zei Brentrup.

De mogelijkheden om te besparen op elektrische en thermische energie worden steeds kleiner, maar er is nog veel te bereiken door het reduceren van de CO2-uitstoot en het vervangen van fossiele brandstoffen. Hij wees erop, dat biomassa als brandstof neutraal is voor wat betreft de CO2-bijdrage, en dat het gebruik van materiaal dat toch als afval verbrand zou zijn geen extra milieubelasting oplevert.

Hoeksteen

Drs. L. Knegt, plaatsvervangend directeur voor Energie van het ministerie van Economische Zaken, toonde zich verheugd over de vernieuwing bij ENCI Nederland. Hij noemde de vervanging van enkele oude molens door cementmolen 16 een hoeksteen van de meerjarenafspraak (MJA) over energiebesparing, die Economische Zaken heeft met de cementindustrie. Hij zei dat de cementindustrie het de niet slecht heeft gedaan, met een verbetering van de energie-efficientie van 7% over de laatste vier jaar. Alle industrieen bij elkaar hebben een gemiddelde verbetering bereikt van 8%. In de loop van dit jaar worden nieuwe afspraken met de industrie gemaakt.

Op het symposium sprak ook prof. mr. L.J. Brinkhorst, lid van het Europese Parlement voor D66. Hij legde de nadruk op het belang van samenwerking met de industrie. Alleen regelgeving is niet voldoende. De cementindustrie loopt volgens hem voorop bij het aangaan van vrijwillige verplichtingen voor de milieuzorg.

Partners

“De economie en het milieu worden tegenwoordig als partners gezien, niet als vijanden”, aldus Brinkhorst. “Er ontstaat een nieuwe cultuur in het bedrijfsleven, waarbij de milieuzorg wordt geintegreerd in de produktie. Een goed geleid bedrijf heeft meestal een goede milieuzorg. Milieu is niet meer een ‘add-on’, maar maakt deel uit van het beleid.”

Volgens C.A. Bannon, technische directeur van Cembureau, een Europese vereniging van cementproducenten, is een duurzame groei zonder cement onmogelijk. Hij verwoordde het standpunt, dat beton een positieve impact heeft op het milieu. Volgens Bannon is het belangrijk, dat de cementindustrie niet wordt verspreid naar locaties buiten Europa, waar het milieu meer wordt belast. Wat dat betreft kan de Europese industrie veel leren van ENCI Nederland. Met het ingebruiknemen van cementmolen 16 is een moderniseringsproces afgerond, waardoor de fabriek tot de zuinigste en meest efficiente fabrieken van Europa behoort.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels