nieuws

BVR-Groep kampt met daling van omzet

bouwbreed Premium

De netto-omzet van de BVR-Groep in Roosendaal is vorig jaar gedaald met f. 18,846 miljoen tot f. 58,875 miljoen. ‘De daling wordt veroorzaakt doordat bouwpoen pas als gerealiseerde omzet worden beschouwd op het moment van oplevering,’ staat in het verschenen jaarbericht 1994.

‘Een betere graadmeter voor de beoordeling wordt gevormd door de produktiewaarde. Deze is in 1994 gestegen van f. 57,234 miljoen tot f. 65,12 miljoen.’ Het bedrijfsresultaat blijft echter wel stabiel. Door de gestegen rentelasten neemt het nettoresultaat af tot f. 1,025 miljoen.

Tot de BVR-Groep behoren onder andere Bouwmaatschappij Roosendaal en Bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek. De houdstermaatschappij, waar 191 mensen werken, gaat er vanuit dat de produktiewaarde in 1995 weer verder zal toenemen.

Reageer op dit artikel