nieuws

Bonden willen ideeen cao werkgevers zwart op wit

bouwbreed Premium

“De werkgevers wisselen regelmatig van standpunt als het gaat om een cao-akkoord. Ze komen steeds met nieuwe eisen en zijn weinig standvastig. Daarom zouden wij de cao-voorstellen van werkgevers graag zwart op wit zien.”

Dat stelt cao-onderhandelaar B. Visser (bouwbond FNV) na het uitbrengen van zijn bod aan de werkgevers. De eerste onderhandelaar namens de bouwbonden benadrukt dat het nu de beurt aan de werkgevers is om te reageren op het voorstel dat de bonden “zwart op wit” hebben gedaan.

Het voorstel van de bonden stuitte gisteren op de ‘terugkomdag’ die de bonden op verschillende locaties in het land belegden overigens op negatieve reacties van aanwezige bouwvakkers. Onderhandelaar F. van der Meulen (bouwbond CNV) zegt echter niet bang te zijn dat als de werkgevers met dit bod akkoord gaan het niet geaccepteerd zou worden door de achterban. “Bij sommige stakers blijken de voorstellen te zijn overgekomen alsof wij zeven roostervrije dagen per jaar weggeven. Waarschijnlijk hebben we het niet duidelijk genoeg uitgelegd. Het is namelijk zo dat er slechts twee extra roostervrije dagen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de vut over een periode van in totaal vijf jaar. Ik weet zeker dat, gezien de andere punten die we wel zouden bereiken, dit akkoord gedragen zal worden door de achterban.”

Niet veel veranderd

Visser voegt eraan toe dat er naast de roostervrije dagen niet veel veranderd is ten opzicht van het bijna-akkoord dat in de nacht van 7 op 8 maart werd gesloten.

“We hebben verder de bereidheid uitgesproken richting werkgevers om een maximum-premie voor de vut vast te stellen. Dit om de onzekerheid van een open-einde beslissing voor werkgevers weg te nemen. Tot slot hebben we een onderzoek naar de in de cao opgenomen werktijden-regeling toegezegd om te kijken of hierdoor werkelijke knelpunten zijn ontstaan voor werkgevers.”

De bonden zeggen ook in hun voorstel dat de totale loonkostenstijging binnen de grenzen blijft die werkgevers hebben gesteld. Ze zijn hierbij uitgegaan van de nieuwe naar beneden bijgestelde cijfers voor de prijs-index.

Vahstal liet gisteren, vlak voor het sluiten van deze krant weten, pas op het bod van de bonden in te gaan als ze zekerheid geven over enkele zaken. Zo moet het eerder gestelde ultimatum van tafel. Ook wil hij zekerheid dat het door de bonden gehanteerde aangepaste indexcijfer als uitgangspunt wordt genomen gedurende de gehele cao-periode. “Als de dollar straks weer stijgt wil ik niet te horen krijgen dat ze weer tekort komen.” Tot slot wil Vahstal een harde garantie dat de 5,5% loonkostenstijging als keiharde grens wordt gesteld.

Reageer op dit artikel