nieuws

Bodemdaling in Groningen bijna 40 centimeter

bouwbreed Premium

De bodemdaling in de provincie Groningen door gaswinning bedraagt maximaal 38 centimeter. Deze waarde wordt bereikt in 2050. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In 1990 voorspelde de NAM een maximale daling van 36 centimeter in 2050. Die prognose moet worden bijgesteld, omdat de einddruk waarschijnlijk lager is. De bodemdaling verloopt op dit moment iets sneller dan tot nu toe voorspeld, maar dit is toe te schrijven aan de versnelde produktie uit het gasveld.

De NAM moet een deel van de schadelijke gevolgen van de bodemdaling vergoeden. Deze afspraak maakten de provincie Groningen en de aardoliemaatschappij in 1983. De bodemdaling heeft vooral gevolgen voor de waterhuishouding. Op talrijke plaatsen moeten dijken worden verhoogd en moeten nieuwe sluisjes worden aangebracht. De bodemdaling heeft tot nu toe nog geen schade veroorzaakt aan huizen en andere gebouwen.

Reageer op dit artikel