nieuws

‘Afschaffen KBS is ramp voor de bouw’

bouwbreed

Het afschaffen van de Kaderregeling Bedrijfsgewijze Scholing (KBS) per 1 januari 1996 plaatst de bouw voor grote problemen. Weliswaar kan een deel van de kosten van het opleiden van leerlingen worden afgetrokken van de belastingen, maar het is nog maar de vraag of dit hetzelfde bedrag oplevert als de kaderregeling.

Dit zei C. van Vliet, directeur van de Stichting Bouwvakwerk, gisteren tijdens een bijeenkomst waar de Stichting Scholings- en Werkervaringsverband (SWEV) werd beeindigd.

Van Vliet zei dat door het afschaffen van de KBS minder mensen ke worden opgeleid. “Werklozen worden hiervan in eerste instantie de dupe, maar op den duur zal ook de bedrijfstak de gevolgen ondervinden omdat er een tekort ontstaat aan geschoold personeel”, aldus Van Vliet.

Hij kon geen begrip opbrengen voor het afschaffen van de subsidie op een tijdstip dat de noodzaak om werklozen op te leiden algemeen wordt d. “Het is nog maar de vraag of er volgend jaar nog wel voorschakelpoen ke worden gehouden.” Deze poen richten zich op werklozen met een lage opleiding. Zij worden bijgeschoold zodat ze deel ke nemen aan een gerichte beroepsopleiding.

Hij vreest bovendien dat arbeidsbureau’s zich door het kabinetsbesluit vooral zullen richten op het bemiddelen van langdurig werklozen. “Dat vind ik een slechte ontwikkeling. Iemand die elders ontslag heeft gekregen en in de GWW wil gaan werken, moet eerst een jaar wachten. Dat begrijpt niemand,” aldus de directeur van Bouw-Vak-Werk.

Vorige week besloot het kabinet de KBS af te schaffen. De subsidies voor het leerlingwezen kosten ongeveer f. 170 miljoen per jaar. Ze worden uitgekeerd via het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA). Het geld dat wordt bespaard door het afschaffen van de regeling komt niet ten goede aan het CBA.

Het geld gaat naar Financien bij wijze van compensatie, omdat de belastingopbrengst vermindert als bedrijven opleidingskosten in mindering mogen brengen. Het verzoek van de vakbonden om het geld beschikbaar te stellen voor andere opleidingen werd afgewezen.

Reageer op dit artikel