nieuws

Aannemers in Flevoland moeten leerlingen meer kansen gaan bieden

bouwbreed Premium

Aannemers die zijn betrokken bij bestekken van bouwplannen in Flevoland die met Europees geld worden uitgevoerd, zijn verplicht een deel van dat werk uit te voeren als leerlingbouwplaats. Het aantal leerlingbouwplaatsen is afhankelijk van de grootte van het po.

Dat staat in een convenant dat in het gebouw van de Arbeidsvoorziening Flevoland in Lelystad is ondertekend door acht organisaties en instellingen. Het convenant heeft tot doel meer werkgelegenheid en scholing in de Flevolandse bouwsector te creeren en heeft betrekking op uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Europees doelstelling 1-programma. Daaronder valt ook het doortrekken van rijksweg A27.

Het initiatief is afkomstig van de Arbeidsvoorziening Flevoland en sluit aan op de doelstelling van het financieren van poen uit Europese structuurfondsen. Flevoland krijgt enkele honderden miljoenen uit Brussel mits de poen bijdragen aan verbetering van de economische structuur om de werkgelegenheidssituatie in Flevoland te stimuleren en de achterstand in economische ontwikkeling in te lopen.

Acht partijen ondertekenen het convenant. Naast de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Flevoland (RBA) zijn dat de stichtingen Bouwvakwerk, Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw, Vakopleiding Bouwbedrijf, het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (SPG) en de Rolbij (samenwerkingsverband werkgevers in de burger- en utiliteitsbouw).

Werving en selectie

Door de samenwerking wordt de inzet van middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) gekoppeld aan dat uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het ESF is voornamelijk een scholingsfonds en het EFRO financiert vooral infrastructurele werken. Het convenant regelt dat bepalingen worden opgenomen in alle bestekken van bouwplannen die mede met Europees geld worden uitgevoerd.

In het eerste bestek, het doortrekken van rijksweg A27, is ruimte voor zes leerlingbouwplaatsen gecreeerd. RBA-Flevoland streeft ernaar in de periode 1995-1999 110 extra plaatsen voor leerlingen in de weg- en waterbouw te creeren. Daarbij zijn de reguliere leerlingplaatsen niet meegerekend.

De regionale arbeidsvoorziening betaalt uit ESF-middelen de extra scholingskosten en verzorgt de werving en selectie van deelnemers voor het primaire leerlingwezen. De leerlingen treden in dienst bij regionale samenwerkingsverbanden van werkgevers. Zij werken vier dagen per week op de bouwplaats en volgen een dag een opleiding in het Beroeps Begeleidend Onderwijs.

Reageer op dit artikel