nieuws

Aanleg keersluis bij Ramspol gaat door

bouwbreed

De provincies Overijssel en Flevoland hebben besloten bij Ramspol aan het Zwarte Water een keersluis in de IJsselmonding aan te leggen. In combinatie met de benodigde dijkverzwaringen moet de sluis West-Overijssel beschermen tegen hoogwater dat nu onder ongunstige omstandigheden nog vanuit het Ketelmeer in de IJssel wordt opgestuwd.

Het plan voor de keersluis staat al lang op papier, maar krijgt nu prioriteit onder de pas aangenomen Deltawet voor de grote rivieren. De investeringen voor aanleg en onderhoud van de sluis en dijken bedragen f. 225 miljoen. De provinciale bestuurders onderschrijven met hun besluit de uitkomsten van een eerder uitgevoerde milieu-effectrapportage (mer), die een keersluis in de IJsselmonding de beste waarborg voor de veiligheid van West-Overijssel noemt.

De sluis, een zogenoemde balgstuw, moet in 1998 klaar zijn. Door opstuwend rivierwater tegen de keersluis kan het peil in de IJssel na uitvoering van het po soms hoger stijgen dan momenteel het geval is. De buitendijkse gebieden bij Kampen, waaronder het industrieterrein de Haatlanden, zullen dan ook vaker overstromen. De provincies voeren overleg met de gebruikers en bewoners van de uiterwaarden om de schade te beperken.

Flevoland en Overijssel hebben hun aanvankelijke voorkeur voor gecombineerde aanleg van de sluis en van een tunnel voor de Rijksweg 50 laten vallen. Een brug bij Ramspol zou f. 25 tot f. 50 miljoen goedkoper zijn dan een tunnel. Minister Jorritsma heeft aangegeven dat zij een tunnel alleen aanvaardbaar acht indien de kosten vergelijkbaar zijn met die van een brug. Om de aanleg van de sluis niet verder te vertragen gaven de provincies deze week hun verzet tegen een brug op.

Reageer op dit artikel