nieuws

Zeeland moet huisvesting politie verbeteren

bouwbreed Premium

In Zeeland moeten zes (district)bureaus en twee steunpunten voor de politie worden gebouwd. Een bureau vergt dringende uitbreiding. Dat adviseert een stuurgroep van deskundigen aan het Regionaal College van de politie, waarvan alle Zeeuwse burgemeesters en de hoofdofficier van justitie deel uit maken.

De kosten belopen zo’n f. 60 miljoen. Voor de financiering moet het budget voor de Zeeuwse politiehuisvesting worden aangesproken. Het gaat hierbij om de middelen die in de komende vijftien jaar vrijkomen. Het plan zou eind 1997 moeten zijn uitgevoerd.

De stuurgroep adviseert de bouw van een regiobureau naast de penitentiaire inrichting van Middelburg met een gecombineerde meldkamer voor politie, brandweer en ambulancevervoer, een opleidingsruimte voor integrale beroepsvaardigheidtraining en een centrale huisvesting voor arrestanten.

Verder acht de stuurgroep nieuwbouw van (district)bureaus en steunpunten nodig in Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Terneuzen, Hulst en Oostburg. De uitbreiding is bedoeld voor het districtbureau Oosterscheldebekken.

Reageer op dit artikel