nieuws

Zandhandelaar uit Harderwijk wil meer dan provincie toestaat

bouwbreed

Wanneer de BV Gebroeders Van Panhuis zand en andere materialen per schip wil laten aanvoeren naar het bedrijfsterrein aan de Kruisweg in Harderwijk, dan moet het bedrijf een nieuwe afvalstoffenvergunning aanvragen. De kans dat die wordt verleend, is vrij klein.

Dat stelde een woordvoerder van gedeputeerde staten van Gelderland op een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.

Het perceel in Harderwijk is circa 140 bij 50 meter groot. Diverse soorten zand worden er opgeslagen. Ook slaat het bedrijf zo nu en dan vervuilde grond op, afkomstig van saneringspoen bij benzinestations. Sinds begin jaren tachtig beschikt het bedrijf over een hinderwetvergunning. Enkele jaren terug werd het ook verplicht een vergunning aan te vragen in het kader van de Afvalstoffenwet. GS verleenden die, waarna Van Panhuis twee zaken aanspande bij de Raad van State: een spoedprocedure en een bodemprocedure.

Het bedrijf wil namelijk in Harderwijk ook beginnen met een puinbreker en dat was op grond van de door GS verleende vergunning niet toegestaan. Zij waren het oneens met de hen voorgeschreven maximale storthoogte. De materialen mochten met het oog op te duchten visuele hinder maar opgeslagen worden tot een hoogte van twee en een halve meter.

Bodemprocedure

In de spoedprocedure stond de Raad van State enkele maanden terug het bedrijf bij wijze van voorlopige voorziening toe de materialen tot vier meter hoog op te slaan. De voorziening zou gelden totdat de bodemprocedure is afgehandeld. Het gebruik van de puinbreker werd in de spoedprocedure niet toegestaan.

Nu is dan de bodemprocedure aan de orde.

Tijdens de hoorzitting zeiden woordvoerders van gemeente en provincie dat de storthoogte van de materialen weer teruggebracht moet worden naar twee en een halve meter. Dit vanwege de visuele hinder, die nu door het bedrijf zou worden veroorzaakt. Met het oog daarop is het ook niet voorstelbaar dat in de toekomst vergunning wordt verleend voor overslag per schip. Dan worden er immers per keer veel grotere hoeveelheden aangevoerd en zal het zeker noodzakelijk zijn hoge bergen te maken van het zand.

Over enkele weken doet de Raad van State uitspraak in de bodemprocedure. Dan blijkt of Van Panhuis definitief tot vier meter hoog materiaal mag opslaan en of het bedrijf een puinbreker mag installeren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels