nieuws

Woningcorporaties sluiten verbond voor Haagse Vinex-locatie

bouwbreed

De Haagse woningbouwvereniging ‘s-Gravenhage wil samen met de Woningbouwstichting Voorburg op de ‘Haagse’ Vinex-locatie Wateringse Veld 1500 woningen bouwen. Het gaat hierbij om 900 huurwoningen voor de sociale doelgroepen, 400 koopwoningen en 200 duurdere huurwoningen.

De twee woningbouwverenigingen hebben hiervoor deze week een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met het nu bereikte akkoord willen de twee woningbouwverenigingen de sociale woningbouw op de Vinex-locaties “slagvaardig” ter hand nemen. Hoewel de eerste aandacht uitgaat naar de locatie Wateringse Veld sluiten de corporaties deelname aan andere Vinex-locaties en binnenstedelijke gebieden in het stadsgewest Haaglanden niet uit.

Reageer op dit artikel