nieuws

VROM-directeur hekelt kritiek op Vinex-beleid

bouwbreed Premium

Het merendeel van de Vinex-gronden is in handen van bouwers en ontwikkelaars die daadwerkelijk op de locaties aan de gang willen. Slechts een zeer klein deel van de gronden is door pure speculanten aangekocht. Verder ke er op Vinex-locaties in hoge dichtheden worden gebouwd als er maar een goed stedebouwkundig plan is. “Er is veel kritiek maar weinig roepen hoe het dan wel moet.”

Aldus G. Westerdijk, directeur Bestuursdienst van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting gisteren in Amstelveen. Daar was door Euroforum een studiedag over ‘Vinex-Locaties, Van convenant naar uitvoering’ op touw gezet.

In zijn inleiding hekelde Westerdijk de kritiek die er sinds jaar en dag bestaat over de uitvoering van de Vinex-opgave. Volgens de directeur bestuursdienst is er in de afgelopen periode al heel wat bereikt: Er is een getekend uitvoeringscontract met de regio Utrecht, er zijn de nodige protocollen ondertekend en met de regio Haaglanden is overeenstemming over de tekst van het uitvoeringscontract.

Knelpunten, zoals het vaststellen van de hoogte van de grondkosten, maar vooral het tot standbrengen van regionale besturen in de stadsgewesten moeten nog worden opgelost. In het eerste geval speelt VROM in de visie van Westerdijk een actieve rol. Het tweede knelpunt ligt, aldus de directeur bestuursdienst, “geheel op het bord van het de regio”.

Maar ook al worden die knelpunten weggewerkt dan nog wordt er nogal sceptisch op de Vinex gereageerd. Westerdijk: “Bij het doorlezen van de vakbladen krijg ik steeds sterker de indruk dat de beste stuurlui aan wal staan. Veel stedebouwkundigen, architecten, en corporaties uiten hun kritiek, roepen hoe het niet moet. Slechts weinigen echter roepen hoe het wel moet. Een constructieve bijdrage vanuit het veld die invulling moet geven aan de locaties, zodat er duurzame, kwalitatief hoogwaardige locaties ontstaan is er naar mijn idee nog veel te weinig. Terwijl hier de kansen toch voor het oprapen liggen.”

Dichtheden

Momenteel worden er op diverse plaatsen discussies gevoerd over de vraag in welke dichtheden er op de Vinex-locaties moet worden gebouwd. Volgens de richtlijnen moeten dit dertig woningen per hectare worden. De gemeenten willen die norm echter verhogen maar de marktsector staat hier zoals bekend wat twijfelachtig tegenover. Ook zou er volgens de criticasters van de Vinex daardoor locaties worden gerealiseerd waar niemand wil wonen. Westerdijk wuift deze kritiek luchtig weg. Volgens hem blijkt het in de praktijk heel goed mogelijk te zijn om nieuwbouwlocaties in relatief hoge dichtheden te realiseren zonder dat hiermee onaantrekkelijke woonmilieus ontstaan. “Dichtheden ke met een goed stedebouwkundig plan hoger zijn dan het oog vermoedt”, zo hield Westerdijk zijn gehoor voor. Als voorbeelden hiervan noemde hij het Amersfoortse Kattenbroek met 34 woningen per hectare, Nieuw Sloten in Amsterdam met 50 woningen per hectare of het Hoornse Meer in Groningen waar een nieuwbouwwijk met 38 woningen per hectare is gerealiseerd.

Speculanten

Een ander heikel punt vormde de grondspeculatie waardoor de grondprijzen op de Vinex-locaties skyhigh zouden zijn. Westerdijk zei niet of nauwelijks van speculatie te weten. “Slechts een zeer klein deel van de gronden blijkt in handen van pure speculanten, voor de rest is de grond die al is aangekocht in handen van bouwers en ontwikkelaars. Zij hebben dit gedaan met als oogmerk de continuiteit van hun bedrijf. Het zijn in ieder geval eigenaars die willen ontwikkelen. Hier valt door de gemeente goed mee te praten.”

Reageer op dit artikel