nieuws

VBIJ blijft bouwplannen rond IJsselmeer bestrijden

bouwbreed

De Vereniging tot behoud van het IJsselmeer (VBIJ) blijft zich verzetten tegen woningbouw rond het IJsselmeer. Eerder bestreed de vereniging met succes het plan Kooizand van Enkhuizen en stelt zich tevens teweer tegen het plan Nieuw Oost/IJburg van Amsterdam. Andere bouwpoen die het IJsselmeer bedreigen doen zich voor in Wervershoof, Hoorn, Almere en Elburg.

Voorzitter mr. M. van Ravels van de VBIJ legde op een bijeenkomst in Kampen uit dat gemeenteraden en colleges van Provinciale Staten moeilijk aanpassingen ke aanbrengen in grootschalige poen. De problemen blijken vaak zo ingewikkeld, de oplossingen zo nauw met elkaar verweven en de budgetten zo kolossaal dat de leden van de genoemde instellingen nauwelijks een oordeel over de voorstellen ke vellen en nauwelijks de gevolgen van veranderingen ke doorgronden. Welbeschouwd ontstaat daardoor een staatsrechtelijk vacuum dat de milieubeweging kan opvullen, zonder daarbij de rol van de wetgever te willen overnemen.

Rivierdijken

De milieubeweging moet zich volgens Van Ravels krachtig verzetten tegen de kritiek dat zij noodzakelijke verbeteringen aan de infrastructuur dwarsboomt en dat zij economische groei belemmert. Soortgelijke kritiek kreeg de milieubeweging te horen inzake de dijkverzwaring. Feit is dat de centrale overheid geld onttrok aan onderhoud en verzwaring om het gevaar van overstromingen uit zee te voorkomen. Toen er eenmaal budgetten voor de rivierdijken kwamen liepen onder meer Rijkswaterstaat en de waterschappen te hard van stapel, waarmee ze een forse kritiek ontketenden. Noodprocedures brengen het democratische gehalte in het geding. Bespoediging van procedures levert daarentegen wel aanvaardbare resultaten op.

Organisaties als de VBIJ moeten volgens Van Ravels niet overal ‘tegen’ zijn, maar ook ‘voor’ zaken zijn. Inplaats van nadruk te leggen op bedreigingen, moeten ook positieve zaken aan de orde komen, die bijvoorbeeld het IJsselmeer verfraaien, verrijken en verbeteren. Een vereniging als de VBIJ bouwt op die manier een hechter ledenbestand op en kan meer sponsoren aantrekken. Zo pleit de VBIJ voor de aanleg van een randmeer rond de Noordoostpolder. Een dergelijk meer komt onder meer de waterhuishouding van de Weerribben en de Wieden ten goede. Met Rijkswaterstaat wil de vereniging de oevers van de IJsselmeerpolders ontwikkelen. De vaargeul onder de Flevodijk kan een probleem opleveren. Een mogelijke oplossing biedt de aanleg van onderbroken lage dijkjes een eindje uit de kust waardoor een beschutte vaarroute ontstaat.

Oeverontwikkeling

Oeverontwikkeling kan volgens Van Ravels ook in het IJmeer nabij Amsterdam en Muiden plaats vinden. Een ander plan betreft het doorsteken van de Bukdijk boven Marken. Op die manier verbetert onder meer de toegang tot de Gouwzee waardoor het aantal vaarroutes toeneemt.. Het resterende dijkvak kan dan veranderen in een soort eiland. Deze en andere voornemens vergen een duidelijk plan.

De VBIJ hoopt om die reden dit jaar een aanpassing te ke presenteren van de Beleidsvisie uit 1990. Deze visie spoort rijk en provincie aan tot een gezamenlijk beleid voor het integrale IJsselmeergebied.

Reageer op dit artikel