nieuws

Ultimatums voor nieuwe cao’s lopen 13 maart af Uitblijven cao-overleg betekent staken

bouwbreed

Als er maandagmorgen 13 maart, om tien uur geen nieuwe cao voor het bouwbedrijf is en ook geen cao voor het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf zullen de vakbonden in deze sectoren hun leden oproepen tot stakingen. Dat blijkt uit twee door de bouwbonden van FNV en CNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps donderdag aan de werkgevers verzonden ultimatums. Uiterlijk vrijdag 10 maart dienen de onderhandelingen te worden hervat.

Met het stellen van de ultimatums wordt aan werkgevers een laatste kans geboden om zonder stakingen tot een akkoord te komen, aldus voorzitter Roel de Vries van de bouwbond FNV in een toelichting. “Bovendien wordt aan werkgevers duidelijk gemaakt waar het minimaal bij de vernieuwing van de bouwcao om gaat.”

In het ultimatum voor de bouwwerkgevers worden dan ook zes zaken genoemd, waarmee werkgevers tenminste dienen in te stemmen om tot een principe-akkoord te ke komen.

Eerste eis is handhaving en volledige uitbetaling van de prijscompensatie. Wordt een tweejarige cao afgesloten dan wordt een initiele loonstijging van 1 % geeist, waarvan een deel ter financiering van de vut-regeling kan worden aangewend.

Vervroegd uittreden

Ten tweede dienen de bouwwerkgevers akkoord te gaan met een vut-regeling, die uitgaat van een totaal uitkeringsbudget van 375 procent, recht op uittreding vanaf 57 jaar, recht op deeltijd-vut, een premieverdelng op vijftig/vijftig-basis, een goede overgangsregeling en een totale vut-premie voor de structurele regeling van 8 procent. Ook moeten er werkgelegenheidspoen komen voor de doelgroepen gedeeltelijk arbeidsgeschikten, allochtonen, langdurig werklozen en vrouwen.

Voorts zullen werkgevers moeten meewerken aan een acceptabele oplossing voor de detacheringsproblematiek en eventuele negatieve gevolgen van het afschaffen van het uitzendverbod mede dienen op te vangen.

Tenslotte staan de vakbonden erop dat de eindejaarsuitkering voor wao’ers niet wordt afgeschaft, maar daarentegen wordt verhoogd van f. 750 naar f. 1000.

Uit het ultimatum wordt ook duidelijk dat werkgevers hun “verslechteringsvoorstellen dienen in te trekken”, zoals het afschaffen van de systematiek van het Vakantie- en Risicofonds, de afschaffing van de aanvulling op een ww-uitkering, ingrepen in het loon bij ziekte en verdere flexibilisering van de arbeidstijden.

“We hebben al het redelijke gedaan om tot een goede cao te komen. Het conflict hebben we niet gezocht, maar we gaan dat ook niet uit de weg”, aldus De Vries ter toelichting.

Het ultimatum aan de werkgevers in het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf luidt wat de tijdstippen betreft identiek. Gesteld wordt dat ook na zes ronden werknemers “slechts werden afgescheept met een armzalig pakket cao-voorstellen” en dat werkgevers “halsstarrig blijven vasthouden aan forse verslechteringen van de huidige cao”.

Prijscompensatie

Uiterlijk 10 maart as. dienen de onderhandelingen in deze sector weer te beginnen. Maar werknemers zijn daartoe slechts bereid als de volgende afspraken zijn te maken:

Het gebruikelijke systeem van prijscompensatie moet onverkort worden gehandhaafd. Ten tweede dient de volledige loondoorbetaling bij ziekte gedurende 52 weken onverkort gehandhaafd te blijven. Ook aan de aanvulling op de ww-uitkering mag niet worden getornd.

Stukadoors

De afschaffing van de eindejaarsuitkering aan wao’ers, zoals voorgesteld door werkgevers, dient niet door te gaan. Tenslotte moeten er afspraken worden gemaakt over stimulering van de werkgelegenheid en vakopleiding.

In de stukadoorssector komt het niet zo vaak voor dat er een ultimatum wordt gesteld met uitzicht op stakingen, aldus voorzitter Freek van der Meulen van de bouwbond-CNV. “In het algemeen komt in redelijk overleg een cao tot stand, maar ditmaal gaan werkgevers te ver. Laat het duidelijk zijn dat we onverkort vasthouden aan de prijscompensatie. Bovendien mag niet worden geknabbeld aan het loon bij ziekte. Werkgevers mogen het risico niet zonder meer op hun werknemers afwentelen”, aldus Van der Meulen.

Geen informeel overleg

Overigens noemde hij het “te gek voor woorden dat juist in een tijd waarin de bouw weer opfleurt, werkgevers zo halsstarrig hun verslechteringsvoorstellen handhaven”.

Onderhandelaar Bram Visser van de bouwbond-FNV ontkende dat er sinds het afbreken van de onderhandelingen op 9 februari op enig moment sprake is geweest van informeel overleg, zoals door werkgevers is gesuggereerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels