nieuws

Tommel dik tevreden over teruglopend locatietekort

bouwbreed

Het gaat goed met de woningbouw in Nederland. De dreiging van een oplopend woningtekort is fors afgenomen. Ook het tekort van potentiele woningbouwlocaties valt mee. Het bouwprogramma 1994 is dan ook ruimschoots gehaald.

Staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting is dan ook meer dan tevreden over de voortgang van het woningbouwprogramma. Liet hij zich eerder deze week op een D66-bijeenkomst in Almere lovend over de bedrijfstak uit, gisterenavond deed hij hiervan eveneens kond aan de Tweede Kamer.

In een brief aan de Kamer stelt Tommel vast dat de diverse partijen: provincie, gemeenten en overheid, hun verantwoordelijkheden hebben waargemaakt. “Met genoegen kan ik constateren dat er tempo is gemaakt met de ontwikkeling van de locaties”, aldus de bewindsman.

“Hieruit kan ik concluderen dat het realiseren van een woningtekort van 2 procent voor Nederland als geheel in het jaar 2000 haalbaar is. Met het afsluiten van het Vinex-uitvoeringsconvenanten zal ook op de langere termijn de de locatiebehoefte veiliggesteld worden.”

Immers, uit de huidige actualisering van de beschikbare bouwlocatiecapaciteit blijkt dat het gemiddelde tekort in de Randstad rond de 2000 woningen per jaar schommelt. In 1993 werd dit nog op 11.000 woningen per jaar geraamd. Het tekort in de Stedenring, de stadsgewesten in Noord-Brabant en Gelderland, is tot ongeveer 400 woningen per jaar teruggelopen. In 1993 was hier nog sprake van een tekort van duizend woningen. Overigens spitsen de problemen zich in de Randstad nog steeds toe op de vier grote stadsgewesten. Hoewel het dreigende tekort aan locaties aanzienlijk is verminderd, wordt nu uitgegaan van een tekort van ongeveer 5500 woningen per jaar. In 1993 gaven de stadsgewesten nog een jaarlijks tekort van 13.000 woningen te zien.

CBS-cijfers

Uit CBS-cijfers blijkt dat in 1994 voor 107.764 woningen aan bouwvergunningen zijn afgegeven. Er is vorig jaar met de bouw van 102.929 woningen begonnen en er zijn 87.369 woningen voltooid. Het aantal afgegeven bouwvergunningen betekent volgens het CBS een stijging van 20 procent ten opzichte van 1993. Een na-oorlogs record kan het aantal verleende bouwvergunngingen voor ongesubsidieerde woningen worden genoemd. Dat steeg eveneens met ruim 20 procent ten opzichte van 1993 tot 62.609 woningen.

Reageer op dit artikel