nieuws

Themamiddag ‘De markt in beweging’

bouwbreed

Verffabrikant Sigma Coatings organiseert samen met verfgroothandel Luijten de themamiddag ‘De markt in beweging’, die op 11 april zal worden gehouden in theater Kunstmin in Dordrecht. Drie sprekers zullen hun visie geven op de kansen en bedreigingen in de bouwmarkt van Zuid-Holland-Zuid.

Drs. G.H. Koopmans van de Universiteit van Amsterdam zal de consequenties van het Masterplan Drechtsteden voor de bouwwereld toelichten. NCIV-directeur drs. G.L. Aquina zal vervolgens ingaan op de gevolgen van de verzelfstandigingsoperatie van de woningcorporaties. B. Bloemendaal van Sigma Coatings zal ten slotte pleiten voor een planmatige aanpak van het onderhoud van gebouwen waarbij de kosten op lange termijn zo laag mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel