nieuws

Ruime Kamermeerderheid achter motie-Duivesteijn

bouwbreed

Een omstreden motie over het huurprijzenbeleid van het PvdA-Kamerlid Duivesteijn is gisteren door een overweldigende meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De uitspraak is voor staatssecretaris Tommel reden met het kabinet overleg te voeren over de vraag hoe nu te handelen.

In zijn motie vraagt Duivesteijn de maximale huurstijging voor 1995 te beperken tot 6 % in plaats van 6,5 %, zoals Tommel heeft voorgesteld.

De verlaging is omstreden, omdat de staatssecretaris en de corporaties menen dat daarmee wordt gehandeld in strijd met het bruteringsakkoord. Hierin zijn rijk, gemeenten en corporaties zijn overeengekomen dat de maximale huurstijging per woning per jaar zich moet bewegen tussen de 6,5 % en 7,5 %.

De Nationale Woningraad liet op voorhand al weten iedere verlaging van de maximale huurstijging ook inderdaad te beschouwen als contractbreuk. Voor de corporaties is de enige juiste reactie van Tommel dat hij de motie naast zich neerlegt.

Tommel wilde na de stemmingen niet nader ingaan op de vraag of hij in het kabinet op de wijze zal reageren zoals de corporaties graag zouden zien. “De zaak ligt gevoelig genoeg om daar in het kabinet over te beslissen. Ik wil daar nu niet op vooruitlopen.”

Tevreden

Duivesteijn toonde zich na afloop van de stemmingen een “tevreden mens”. Volgens hem is het belangrijkste resultaat van het aannemen van de motie dat hiermee aan iedereen duidelijk is gemaakt dat het aan de Kamer is om jaarlijks te bepalen wat een redelijk huurbeleid is. “De Kamer heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, die los staat van het bruteringsakkoord.”

De VVD is, als enige tegenstemmer, minder tevreden. In een stemverklaring zei Hofstra dat de liberalen tegen de motie hebben gestemd omdat sprake is van slechts een kosmetische reparatie van de huurstijging, die ook nog eens in verkiezingstijd plaatsheeft.

VVD-er Van Erp voegde daaraan toe dat de huurder het slechtst af is met deze motie, omdat corporaties een half procent minder ruimte hebben hun huurbeleid af te stemmen op de kwaliteit van de woning en de draagkracht van de huurder.

Schandalig

Van Erp noemde het stemgedrag van D66 “schandalig”. “Bij ons zou dat niet mogelijk zijn, dat we een eigen staatssecretaris zo laten vallen.”

D66-woordvoerster Versnel deelt die mening niet. “De staatssecretaris heeft een inspanningsverplichting geerfd uit het verleden, en hij heeft zich daaraan gehouden. De Kamer had die verplichting niet.” Versnel bestrijdt dat, als de motie door Tommel wordt uitgevoerd, het bruteringsakkoord ter discussie komt te staan. Als de huurders eenmaal een wettelijk geregelde, en dus sterkere onderhandelingspositie hebben toebedeeld gekregen zal de maximale huurstijging wat D66 weer binnen grenzen van het bruteringsakkoord mogen vallen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels