nieuws

‘Rijksbijdrage voor serviceflats in Heerlen te laag’

bouwbreed

De Stichting Bejaardenvoorziening Douvenrade in Heerlen is bij de Raad van State in beroep gegaan omdat de rijksbijdrage voor de 88 serviceflats van het complex te laag zou zijn. Het gaat om een gat van f. 82.000 per jaar. Een woordvoerder van de stichting zei op een hoorzitting bij de Raad van State dat het jaarlijkse tekort tot het faillissement van de stichting zou ke leiden.

Het geschil is veroorzaakt doordat er relatief veel gemeenschappelijke ruimten bij de serviceflats zijn. Volgens de wet mogen die ruimten in de eerste vijf jaar worden doorberekend in de huren, maar daarna niet meer. Douvenrade verzocht de kantonrechter al een uitzondering op deze regel te maken door bij het berekenen van de woningwaardering 18 punten extra toe te kennen voor de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten zoals een biljartzaal. De rechter besliste echter dat slechts zes punten extra mochten worden berekend. De huurprijzen die mochten worden berekend vielen daardoor lager uit. Volgens Douvenrade had het ministerie van VROM vanaf 1989 het verschil moeten bijpassen, maar het ministerie stelt dat dit risico niet op de rijksoverheid kan worden afgewenteld. Hoe de Raad van State over de kwestie oordeelt, wordt over twee maanden bekend gemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels