nieuws

Rampenfonds heeft meer geld in kas dan nodig is

bouwbreed Premium

Het Nationaal Rampenfonds moet het begrip particulier gedupeerden van de wateroverlast zo ruim mogelijk interpreteren. Gebeurt dat niet dan blijft er heel veel geld over. Tot nu toe heeft Limburg 4000 schadeformulieren binnengekregen.

Volgens de provincie Limburg hebben particulieren door het tijdig treffen van voorzieningen aanzienlijk minder schade geleden dan in 1993. Toen liepen 5600 woningen schade op wat neerkwam op een schadebedrag van f. 68 miljoen. In totaal is er toen f. 63 miljoen uitgekeerd. Volgens een provinciewoordvoerder wordt dit bedrag nu op geen stukken na gehaald.

Het Rampenfonds noteerde eerder deze week een bedrag van f. 77 miljoen dat aan giften was binnengekomen. Omdat het kabinet heeft aangekondigd iedere binnen komende gulden te verdubbelen is er nu al een bedrag van f. 154 miljoen beschikbaar. De statuten van het Nationaal Rampenfonds staan niet toe dat het beschikbare geld aan andere gedupeerden dan aan particulieren ten goede komt. De provincie Limburg probeert het Rampenfonds nu echter te bewegen het begrip particulier zo soepel mogelijk te hanteren. In andere provincies is schade bij enkele honderden woningen ontstaan.

De suggestie dat het Rampenfonds straks veel geld overhoudt, omdat de schade niet in verhouding staat tot wat er tot nu toe aan giften is binnengekomen wordt door een woordvoerster van het fonds “speculatief en prematuur” genoemd. “Voor zo’n conclusie is het nog veel te vroeg”, zo laat zij desgevraagd weten.

Onteigening

Om tot een goede en snelle aanleg van dijken overweegt het rijk om gronden hiervoor te onteigenen. Volgens de vice-president van de rechtbank in Rotterdam, mr. C. de Groot is dit voornemen niet alleen onnodig, het mag ook niet. Ook na de recente watersnood blijft het mogelijk de dijken te versterken binnen hun bestaande afmetingen. Dit heeft ook de commissie-Boertien uitgerekend. Zij constateerde dat het mogelijk is de dijken inwendig te versterken zodat de dijkhelling in stand blijft en de natuur onaangetast. De Tweede Kamer koos indertijd niet voor deze optie omdat die te duur was, aldus De Groot. Maar het blijft een alternatief en zolang er een redelijke andere oplossing is kan de overheid geen grond onteigenen om daar dijken op te bouwen.

Commotie

Voor wat betreft de versterking van de dijken is met name bij bewoners en ondernemers langs de Maas tussen Eijsden en Roermond de nodige commotie ontstaan. Het rijk wil hier de kades ophogen tot een hoogte die lager ligt dan de in Limburg opgetreden waterstanden. Het Roermondse college dringt daarom met klem aan op een wat het noemt “ruimhartige aanpassing” van de hoogtes van de Maaskades.

Reageer op dit artikel