nieuws

PvdA: opheldering over btw-kwestie Haaglanden

bouwbreed

Het PvdA-Kamerlid Van der Ploeg heeft staatssecretarissen Tommel en Vermeend gevraagd om opheldering over de afwijzing door de Belastingdienst van een btw-constructie van het stadsgewest Haaglanden. In het algemeen wil hij informatie over de wijze waarop publiekrechtelijke lichamen met btw omgaan.

De kwestie Haaglanden kwam vorige week in het nieuws. Dit stadsgewest dacht dat de rijksbijdrage voor de Vinex-bouwopgave in aanmerking kwam voor een ontheffing danwel terugvordering van de btw. Daarbij draaide het vooral om de grondkostensubsidie, die het rijk verstrekt in het kader van het Vinex-uitvoeringsconvenant.

De Belastingdienst stak hier echter een stokje voor, daarmee een gat creerend in de financiering van de toekomstige woningbouw van f. 50 miljoen. Reden voor het stadsgewest om voorlopig niet akkoord te gaan met het convenant.

Van der Ploeg wil onder andere weten of de Belastingdienst direct al heeft laten weten onoverkomelijke bezwaren tegen de btw-constructie te hebben, of dat men haar in eerste instantie heeft toegestaan. Ook vraagt Van der Ploeg of VROM altijd heeft ontkend dat over de rijksbijdrage aan de Vinex-bouwopgave btw moet worden afgedragen. De PvdA-er vindt het van belang dat deze kwestie zo spoedig mogelijk wordt opgelost, “met het oog op de planning”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels