nieuws

Provincievorming Rotterdam kost ruim f. 100 miljoen

bouwbreed

De ingrijpende reorganisatie van het ambtelijk apparaat in Rotterdam, die nodig is voor de vorming van de stadsprovincie Rotterdam, zal in de komende vijf jaar naar schatting tussen de f. 97 en f. 172 miljoen kosten. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam in een brief aan de gemeenteraad. Op 23 maart zal de Rotterdamse raad debatteren over de Herindelingswet en de ‘lex specialis’ die de bestuurlijke herindeling van de regio Rotterdam regelen.

De genoemde schatting wordt gevormd door een optelsom van alle ongedekte kosten en de structurele nieuwe uitgaven in de komende vijf jaar. “Te denken valt aan bestuurskosten, automatisering, huisvesting, inrichting en verzelfstandiging van gemeentelijke diensten”.

Onduidelijk is nog of voor alle nieuwe functies binnen de nieuwe stadsgemeenten en provincie, geschikte kandidaten te vinden zijn. Een groot deel van de ambtenaren weet evenmin voor welke baas ze straks zullen werken: de gemeente of de provincie. Voor het huidige personeel is echter een baangarantie voor vijf jaar afgegeven, eventueel gevolgd door wachtgeld.

Reageer op dit artikel