nieuws

Provincie wil ook GDV in Den Bosch mogelijk maken

bouwbreed

Ook in de gemeente ’s Hertogenbosch moet een Grootschalige geconcentreerde Detailhandel Vestiging (GDV) tot ontwikkeling ke worden gebracht. Dat hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant vastgelegd in hun Beleidsnota Detailhandel.

Het rijk heeft eerder aangegeven een voorkeur te hebben voor realisering van winkelconcentratiegebieden in de stedelijke knooppunten Eindhoven/Helmond, Tilburg en Breda. Maar GS vinden dat ’s Hertogenbosch, evenals de genoemde steden een groeiklasse-5 gemeente, een zelfde benadering dient te krijgen. Dat is namelijk geheel in overeenstemming met het door de provincie gevoerde verstedelijkingsbeleid.

Reageer op dit artikel