nieuws

PM-software grootste groeimarkt in bouw

bouwbreed Premium

De grootste groeimarkt in de bouwsector is die van de software voor po management (PM). Met een goed pakket is de efficientie op de bouwplaats zeker te verbeteren.

Dat stelt het Britse bouwblad Construction News, in een artikel naar aanleiding van de vakbeurzen CICE en Compubuild, die dit jaar tegelijkertijd plaats vonden in het Business Design Centre te Londen.

Goede PM-pakketten hebben drie opties: vooraf plannen, toezicht tijdens de bouw en achteraf evalueren (‘post mortem’, om het de volgende keer beter te doen). Ook moeten er altijd ruime mogelijkheden zijn om histogrammen, grafieken en tabellen vorm te ke geven.

De gebruiker moet zelf invoerschermen en rapportages ke maken. De computer moet in staat zijn aan te geven wat de kritische activiteiten zijn, waarop andere ke stuklopen vanwege de lange duur of de complexiteit. Daarnaast moeten de fasen en mijlpalen van het po in een oogopslag te zien zijn. Uiteraard is snelheid belangrijk, zowel voor het verwerken als voor het versturen van data.

Alternatieve scenario’s

De snelheid is niet alleen afhankelijk van de software, maar ook van de hardware. PM-software die niet aan al deze voorwaarden voldoet, hoort eigenlijk niet op de markt thuis. Belangrijk bij de beoordeling van PM-software is hoeveel poen er simultaan verwerkt ke worden, hoe groot ze mogen zijn en hoe gedetailleerd. Bovendien moet software aantoonbaar voordelen bieden boven po management met de hand, anders heeft het geen zin om er gebruik van te maken.

Een computer moet bijvoorbeeld onmiddellijk ke aangeven welke gevolgen een bepaalde aanpassing van de planning kan hebben. Ook is het prettig als een pakket kan wisselen tussen een planning op personeel en een planning op activiteiten.

In Construction News worden een aantal PM-pakketten genoemd, onder andere Artemis van Lucas Management Systems, een leverancier die zegt wereldwijd marktleider te zijn. Een ander pakket, Schedule Publisher and Timekeeper van Advanced Management Solutions, wordt gebruikt door de grote Britse aannemer Laing/GTM. Toen er een probleem was met de uitvoering van de Second Severn Crossing werd met behulp van dit programma een keuze gemaakt uit allerlei alternatieve scenario’s.

Bescheiden software

Veel PM-software is bescheiden als het gaat om de eisen die aan de hardware worden gesteld. Power-Po van Asta Development Corporation bijvoorbeeld neemt genoegen met een 386 PC met Windows, 4 Mb RAM en 10 Mb op de harde schijf. Ook CS Po Professional van Leach Management Systems runt op een 386 PC, met slechts 4 Mb op de harde schijf.

De software is niet alleen bedoeld voor de Britse bouwmarkt. Micro Planning International richt zich, zoals de naam al zegt, op de internationale markt voor PM-software. Het bedrijf levert sinds 1980 pakketten in allerlei grootten, van het minimale Micro Planner 4.3 voor Dos tot het uitgebreide Micro Plannen X-pert voor Windows en Apple Mac.

Met PM-systemen is het mogelijk steeds contact te houden tussen de bouwplaats en het kantoor. Op elk moment kan de stand van zaken bekeken en geevalueerd worden. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de betalingsmethodiek. Ook is beter te zien op welke onderdelen van een project de kosten het zwaarst wegen. De bouwmanager kan op grond hiervan beslissingen nemen, die de efficientie op de bouwplaats zeker ke vergroten.

Reageer op dit artikel